1

Konu: Yeni çağ, yeni sanat ya da ilksele dönüş

Carlos Castaneda'nın bize sunduğu bozulmamış, ilksel bilgileri içeren özsel şaman yaklaşımı ile diğer bütün öğretilerin* farkı; Carlos Castaneda'nın ilksel, eski çağ şamanlarından kaynaklı yaklaşımının, yaşama ölümden de bakmasına ve bu biçimde bir algı bütünlüğü sunmasına karşın, diğer bütün öğretilerin, ölümü ya bu günden, şu andan dışlaması, ya da yaşamdan, insandan yani kendimizden dışlanmasındadır. (*Bu gün bize şamanizm olarak sunulan bilgiler, her türden mistik ya da spritüel ya da dinsel bilgilerden, güneş merkezli evren kuramından, kuantuma kadar bilimsel bilgilerden, bütün öğretilerden, yani algı biçimlerinden hiç birini özde ayırt etmeden, söz konusu etmekteyim)


Aynı biçimde* sanat üretimi ile sanat olmayan üretim arasındaki far...k, bir sanat yapıtının özünde yaşama ve insana ölümle bakarken, sanat yapıtı olmayan bütün üretimlerin ölümü dışlamasında, yatar. (*Biçimsel anlamda sanatın özel durumu konumuz dışıdır, sanatı biçimsel öğeleri, güzellik, estetik ve ölümün bunlarla ilişkisi konu dışıdır, burada söz konusu edilen, sadece yansıtılmak istenen özle ilgili bir yaklaşımı kapsar)


Ancak bir sanatçı, yapıtı ve kendini ne kadar zorlarsa, zorlasın, bir savaşçı görücü ya da bilgi adamı gibi ölümden bakamaz. Sanatçı, ölüme bakar. Başarısı yani yapıtının algımızda açtığı yeni duygulanımın etkisi ya da gücü, ölüme ne kadar yakından ve uzun baktığına bağlıdır, oysa bilgi adamı aynı zamanda ölümden de bakabilir ve yaşamda yeni bir algı alanı daha yaratır.

Burhan Ersan