1

Konu: Görme

Don Juan ve savaşçı topluluğu niyetin farklı bir yönünü yakalamak üzere gözlerini kullanmasını biliyorlardı ve bu edime görme adını vermişlerdir.


Don Juan’ın silsilesindeki şamanlar doğuştan (tanrı vergisi) enerjinin yeniden konuşlandırılmasıyla ciddi biçimde uğraşmışlardı. Bu entelektüel bir uğraş değildi; tümevarım ya da tümdengelim ya da mantıksal bir sonuçlandırmanın ürünü de değildi. Evrendeki akışı esnasında enerjiyi algılama hünerlerinin bir sonucuydu bu. Görme bedensel bir bilgidir. Görsel duyumun baskın oluşu, bu bedensel bilgiyi etkiler ve onun gözle ilintiliymiş gibi görünmesine neden olur.


Don Juan, "büyücüler evrende akış halindeki enerjiyi algılama hünerine görme adını verdiler," diye açıklar Castaneda’ya. “Görmeyi insan bedeninin enerjiyi bir akış, bir akım, yelimsi bir titreşim olarak algılama yetisine sahip olduğu bir ileri farkındalık durumu olarak betimlerler. “ Castaneda ileri farkındalık hakkında şunları söyler; ”Don Juan’ın sol yan öğretileri bana aktarabilmesi için ileri farkındalık olarak bilinen benzersiz bir algısal duruluk durumuna girmem gerekiyordu. Onunla birlikte olduğum yıllar boyunca, sırtıma okkalı tokatlar patlatarak bir çok defa bu duruma geçmemi sağlamıştı. Don Juan çömezlerin ileri farkındalık durumundayken gündelik yaşamdaki kadar doğal davranabileceklerini, bununla birlikte zihinlerini benzersiz bir kuvvet ve durulukla herhangi bir şey üzerinde yoğunlaştırabildiklerini açıkladı. Ancak ileri bilinçliliğin doğası onun normal anımsama süreci yoluyla kullanılmasına olanak vermiyordu. Bu durumdan çömezin günlük farkındalığına sızınlar ise ancak zorlu bir çaba sonucu anımsanabiliyordu.


Nagual birlisiyle olan ilişkilerim, bu anımsama zorluğunun bir örneğiydi. Don Genaro dışındaki üyelerle yalnızca ileri bilinçlilik durumunda bir araya geliyordum; bu nedenle de günlük yaşantımda onları bir rüyanın silik kişilikleri olarak bile anımsayamıyordum.


İleri bilinçliliğe her girişimde iki yanım arasındaki farka hayret etmişimdir. Her seferinde gözlerimin önünden bir perde kalkmış, sanki daha önce yarı körmüşüm de şimdi görebiliyormuşum gibi hissederdim. O anlarda beni saran özgürlüğü, benzersiz neşeyi yaşadığım başka hiç birşeyle karsılaştıramam. Bununla birlikte, korkutucu bir hüzün ve özlem duygusu da özgürlük ve neşe duygularına eşlik ederdi. Don Juan bana hüzün ve özlem olmadan bütünlük olamayacağını çünkü bunlar olmadan sağduyu ve sevecenliğin de olamayacağını söylemişti. Sevecenlikten yoksun bilgelik ve sağduyusuz bilgi yararsızdır, derdi.”


Don Juan’ın açıklamasına göre, evrende akış halindeki enerjiyi görmek insanoğluna özgü yorumlama sisteminde anlık bir duraklamanın ürünüdür. Görmenin görsel bir deneyim olmasının nedeni, niyet üzerinde odaklamak için gözlerimize gereksinim duymamızdır.