1

Konu: Çift nedir

Çift büyücünün bizzat kendisidir. Onu rüya görmesi sırasında geliştirir. Çift bir büyücünün erk eylemidir.

Büyücünün kafasında aynı anda iki yerde olmak diye bir kavram yer almaz. Bir savaşçı, rüya görme ve görmenin üstesinden gelip, bir de çift geliştirdiği sırada, aynı anda kişisel öyküsünü, kendine önem vermeyi ve alışkanlıklarını silip atmayı bilmesi gerekir. Bunlar güncel yasamda bir çift üretebilmenin zorluğunu ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bunu yapmak için de kişinin özünü ve dünyayı akmaya bırakması, ve bunları kehanetlerin ötesinde bir yere koyması gerekir.

Dünya doğrudan teslim olamaz, çünkü dünyanın tanımı araya girer. Yani, dünya deneyimi bu deneyimin anımsamasından başka bir şey değildir. İnsan şimdi şu anda olan ve geçen anı hiç durmadan anımsar.

Eğer dünyayla ilgili tüm deneyimimiz bu anılar topluluğuysa, bir görücünün aynı anda iki yerde bulunabilmesi de o denli şaşırtıcı olmasa gerek. Halbuki, onun sezgisi açısından bu böyle değil, çünkü dünya deneyimi için bir görücünün de öteki insanlar gibi, tam şu anda yapmış olduğunu, tanık olduğu olayı, yaşadığı deneyimi anımsaması gerek. Bilinçliliğinde yalnızca tek bir anı vardır onun da. Görücü, gene de iki tek ve ayrı anı anımsayabilir, çünkü zaman betimlemesinin zamkı artık onu bağlamıyordur.

Don Juan'a göre, "seyyal bir savaşçı dünyayı artık tarih sırasına göre düşleyemez, dünya da kendisi de artık onun için bir nesne olmaktan çıkar. O, ışıldayan bir dünyanın ışıldayan bir varlığıdır artık. Çift, görücü için sıradan bir iştir çünkü ne yaptığını bilir o."

Tüm ışıldayan varlıkların bir çifti vardır. Bir savaşçı bunun farkında olmayı öğrenir. Bu farkındalığı keşfetmeyi zorlaştıran aşılmaz engeller var. Ama bu beklenen bir şeydir, bu engeller o bilinçliliğe ulaşma yolunda karşılaşılan benzersiz bir meydan okumadır.