1

Konu: Kadın vs Erkek

… Kadınlar genellikle çocukluklarından itibaren değişiklikler yaratmak ve başlatmak için toplumun erkek üyelerine bağımlı olacak şekilde şartlandırılmışlardır. Beni yetiştiren büyücülerin bu konuda son derece güçlü düşünceleri bulunmaktadır. Onlar, kadınların, kendi çevrelerindeki dünyayı daha iyi kavrayabilmek için soyutlama yapabilme ve çözümleme güçlerini arttırmalarının ve zihinlerini geliştirmelerinin kaçınılmaz olduğunu hissetmektedirler. … “Erkekler sözlerle köprüler inşa edebilirler, kadınlar ise edemez. Şu anda erkekleri taklit ediyorsun. Kadınlar köprüleri davranışlarıyla inşa etmeleri gerekir. Biz doğum yapıyoruz, biliyorsun. İnsan oluşturuyoruz. Senin ötelere gidip yalnızlık içinde, zaaflarının ve güçlü yönlerinin ne olduğunu bulmanı istiyorum.” … “Kadınlar rahatsız edilmekten hoşlanmazlar. Eğer nesnelerle ilgilenmeleri gerekirse darmadağın olurlar. Bana böyle olmadığını kanıtla.” (Florinda)


“Oysa bir erkek çocuk, güven duyulan biridir. Bir erkek çocuk için sessizce sıvışıp ortadan kaybolmak kolay iş değildir. Kaybolsa bile, geride izler bırakacaktır. Çekip gittiği için suçluluk duyar. Oysa kızlar duymaz. Nagual özel yaşantın konusunda ağzını kapalı tutmanı öğrettiğinde, sana şu ya da bu şekilde güvenen ailene ve dostlarına karşı hata işlemiş olduğun duygusunu yenebilmen için sana yardımcı olmaya çalışıyordu. Yaşam boyu süren bir savaşımdan sonra erkek savaşçı, elbette ki kendini silmeyi başarır. Ama bunun bedelini ödemelidir. Ağzını bıçak açmaz birisi olur çıkar ve sonsuza değin içini dökmemeyi bir görev beller.”(Florinda)