1

Konu: SUNUŞ

Don Juan, don Genaro, iki çömezi Pablito ve Nestor’la son kez Orta Meksika’da, Sierra Madrelerin batı yamaçlarında düz ve çıplak bir dağ tepesinde buluşmuştuk. Orada başımızdan geçenlerin görkemi ve kapsamı, kafamda çömezliğimizin son anlarını yaşamakta ve don Juan’la don Genaro’yu son kez görmekte olduğuma ilişkin en küçük bir kuşkuya bile yer bırakmamıştı. Son ana yakfaşırken herkes vedalaştı ve Pablito’yla ben, dağın tepesinden karanlık uçurumumuza atladık.

Don Juan bu atlayışın öncesinde, başıma gelecek her şeye ilişkin temel bir ilkeyi bana anlatmıştı. Ona göre, uçuruma atlamamla birlikte salt algıya dönüşecek ve yaratılışın iki ilkesi, tonal ile nagual arasında gidip gelecektim. Atlayışım boyunca sezgim, tonal ile nagual arasında on yedi esnek sıçrama gerçekleştirdi. Nagualm içindeki devinimlerim sırasında bedenimin ayrıştığını sezgiledim. Her zaman yaptığım gibi tutarlı, birleştirici anlamda düşünemiyor ya da hissedemiyordum, ama her nasılsa, düşünmenin ve hissetmenin üstesinden gelmiştim. Tonal içindeki devinimlerimde bütünlüğe ulaştım. Bütündüm. Sezgimde tutarlılık vardı. Düzenli görülerim oldu. Öylesine yoğun bir zorlama güçleri vardı, canlılıkları öylesine gerçek ve karmaşıklıkları öylesine oylumluydu ki, istesem de bunları açıklamaya gücüm yetmiyordu. Bunlara, görü, canlı rüya ya da sanrı adını vermek, gerçek niteliklerini aydınlatmaya yetmez.

Duygularımı, sezgilerimi ve izlenimlerimi olabildiğince dolaysız ve özenli biçimde inceleyip çözümledikten sonra, bunları gerçekten yaşadığıma mantıksal açıdan inanmadığım bir noktaya geldim. Ne ki, içimde bir yerde, bunların gerçekten olduğu, atladığım konusunda inatla direten bir parça vardı.

Don Juan ve don Genaro artık yoktular ve bir yokluk duygusu, bende endişe verici bir gereksinime, çözülmeyecek gibi görünen ikilemlerin arasında yolumu bulabilme gereksinimine neden olmuştu. Karmaşalarımı çözümlemede yardımlarını istemek için Pablito ve Nestor’u bulmak amacıyla Meksika’ya döndüm. Ama bu yolculuk sırasında başıma gelenler, ancak mantığımı yıkmaya yönelik son bir hücum, don Juan’m gıyabında yönettiği ve çömezlerinin uyguladığı yoğun bir saldırı biçiminde tanımlanabilir. O birkaç gün içinde çömezler büyücülüklerinin iki uygulayımsal yanından birini, rüya görme sanatını, bir başka deyişle bu kitabın özünü açıkladılar.

Büyücülüklerinin öbür uygulayımsal yanı ve don Juan’la don Genaro’nun öğretilerinin doruğu olan sanatıysa bana, art arda yaptığım görüşmelerde tanıtıldı ve bu, onların dünyadaki varlıklarının en karmaşık yüzünü oluşturuyordu.

Cvp: SUNUŞ

.