1

Konu: Eski ve Yeni Görücülerin Tarihsel Süreci - Toltekler

Toltekler Kimlerdi?

“Toltek” (Toltek) sözcüğünün günümüz insanı için anlamı bir kültür veya Toltek İmparatorluğu olsa da, Don Juan için Toltek  'bilgi adamı' demekti. Onlar,  akıl almaz işler yapabilen kasvetli, gayretli ve güçlü büyücülerdiler.

Toltekler olarak bilinen eski büyücüler, İspanyollar Meksika'ya gelmeden çok zaman önce, binlerce yıl öncesine dayanan bir bilgi zincirinin son halkasıydılar. Bahsedilen zaman, İspanyol Fethi'nden yüzyıllar, belki bin yıl evveldir. Bütün bilgi adamları geniş bir coğrafi alanda yaşıyorlardı, Meksika vadisinin kuzey ve güneyine dağılmışlardı ve sağaltım, büyü yapmak, hikâye anlatmak, dans etmek, falcılık, yiyecek ve içecek hazırlamak gibi belirli iş kollarında çalışıyorlardı. Bu iş kolları bu insanları diğer sıradan insanlardan ayıran belirli bir bilgeliği besliyordu. Toltekler, aynı zamanda, günlük hayatın kalıplarına da doktor, sanatçı, öğretmen, rahip veya tüccar olarak uyuyordu. Mesleklerini, kesin kontrol altındaki düzenli kardeşlik birliği altında uyguluyor, o kadar uzmanlaşıp etkili oluyorlardı ki Toltek coğrafi yöreleri dışındaki yerlerdeki grupları dahi yönetiyorlardı.
https://www.sessizbilgi.com/img/toltek.jpg

Tolteklerin bilgi yoluna ilk çıkışları erk bitkileri yiyerek başlamıştır. Meraktan mı, açlıktan mı yoksa yanlışlıkla mı yedikleri bilinmiyor. Yüzyıllarca erk bitkileriyle uğraştıktan sonra- en sonunda - görmeyi öğrendiklerinde bu adamlardan en girişken olanları diğer bilgi adamlarına da aynı şeyi öğretmeye başladılar. Ve bu onların sonunun başlangıcı oldu.

Tolteklerin Sonu:
Zaman geçtikçe görücülerin sayısı arttı, ama içlerini saygı ve korkuyla dolduran gördüklerine karşı takıntıları o kadar yoğunlaştı ki, bu onları bilgi adamı olmaktan çıkarttı. Görme ve tanık oldukları yabancı dünyaları kontrol etme konusunda olağanüstü ustalaşmaları da kâr etmedi. Görme onların dayanıklılığını azalttı ve gördüklerini kafalarına takmalarına yol açtı. Gizli bilgileri elde ederek insanları etkileyip, kurbanlarının farkındalıklarını seçtikleri herhangi bir şey üzerine sabitleştirerek aldatan, alışılmadık insanlar oldular. Uygulamalarından yeteri kadarı bugüne kadar gelmiştir, ama bu uygulamalar eski görücülerinin özgürlüğüne değil, felaketine neden olmuştur.

Bu kaderden kaçabilen görücüler de olmuştu, görmelerine rağmen bilgi insanı olmaktan çıkmayan büyük insanlar… Bazıları görmeyi olumlu olarak kullanmak için çabaladı ve bunu izdeşlerine öğretti. Don Juan, onların liderliğinde, kimi şehirlerin nüfusunun tamamının diğer dünyalara gittiğine ve bir daha geri gelmediklerine inanmaktadır.
Fakat sadece görebilen görücüler tamamen başarısızdı ve yaşadıkları topraklar işgal edildiğinde onlar da herkes kadar savunmasızdılar. Fatihler, Toltek dünyasını ele geçirdiler, her şeyi sahiplendiler ama hiçbir zaman görmeyi öğrenemediler. Çünkü Toltek görücülerinin yaptıkları işlemleri, Toltek iç bilgeliğine sahip olmadan taklit ettiler. Bugün dahi Meksika'nın her tarafında bu fatihlerin takipçisi, Toltek yolunu uygulayan birçok büyücü vardır ama bunlar ne yaptıklarını da neden bahsettiklerini de bilmezler, çünkü onlar görücü değiller. İspanyollar geldiğinde, eski görücüler yüzyıllar önce gitmişti, ama, yeni bi dönemde yerlerini sağlamlaştırmaya başlayan yeni bir görücü kuşağı vardı.

Yeni Görücülerin Ortaya Çıkışı:
Fetih sırasında en başta çok sayıda yeni görücü vardı. Yeni dönem tam oturmaya başlayacakken İspanyol fatihler ülkeyi silip süpürdüler. Neyse ki, yeni görücüler bu tehlikeyle başa çıkmaya tamamen hazırlardı. Onlar çoktan iz sürme sanatının fevkalade uygulayıcıları olmuşlardı.

İlk Tolteklerin dünyası parçalandıktan sonra, kurtulan görücüler geri çekilip uygulamalarını gözden geçirdiler. İlk yaptıkları şey iz sürme, rüya görme ve niyeti anahtar işlemler olarak koymak ve erk bitkilerinin kullanımının önemini azaltmaktı.

Don Juan'ın dediğine göre, boyunduruk altında geçen ve yüzyıllar alan bu süre, yeni görücülerin becerilerini mükemmelleştirebilmeleri için gerekli ideal şartları sağlamıştı. Gariptir ki, bu zamanın ağır insafsızlık ve baskısı yeni görücülerin becerilerinde yeni kurallar geliştirebilmeleri için gerekli dürtüyü vermiş. Ve yaptıklarını hiç yaymamışlar, bu durum yü-zünden de bulduklarını haritalamak konusunda yalnız kalmışlar.

Yeni Görücülerin Günümüzdeki Durumu:
Don Juan’a kalırsa, bilgi yolundaki ilk insanlar çok cesur fakat çok kusurluydular. Kendisini büyücü saymadığını, “gören bir savaşçı” olduğunu belirten Don Juan, bu farkı şöyle belirtir: “Aslında, hepimiz yeni görücüleriz. Eski görücüler, büyücüydüler.”

Eski büyücülerin tekniklerinin kendilerinin ortadan kaybolmalarıyla unutulması ihtimali hakkında ise “O teknikleri bilmememiz gibi bir şey söz konusu olamaz, ama bu onları biz de uyguluyoruz anlamına gelmez. Bizim başka görüşlerimiz var. Biz yeni bi dönemdeniz." diyerek aradaki farkı dile getirmiştir.

Günümüzde, yeni görücülerden Don Juan’ın çok iyi tanıdığını belirttiği birkaç tane vardır ve onlar her tarafa yayılmış durumdalardır. Fakat onlar bilginin yeni görücülerin tavsiye ettiği iz sürme, rüya görme, ve niyet gibi özellikleri yerine dans etmek, sağaltım, büyü yapmak, konuşmak gibi başka bazı belirgin yanlarına yoğunlaşmışlardır.

Don Juan’a yeni görücülerin kimler ve nerede oldukları sorulduğunda şöyle cevap verir: “Bütünüyle bizim gibi olanlarla bizim yolumuz kesişmez. Fetih sırasında yaşayan görücüler, İspanyollarla karşılaştıklarında yok edilmekten kurtulmayı başardılar. O görücülerden her biri bir neslin temelini attı. Ve hepsi soylarını sürdüremedi, o yüzden az sayıda izdeş topluluk var."

Günümüzde ise, Don Juan, kendi topluluğuna benzeyen izdeş toplulukların hala var olduğunu ama bunların sayısının “çok az” olduklarını belirtmektedir.