1

Konu: 18- Ek B

YAPISAL ÇÖZÜMLEME TASLAĞI
ÇALIŞMA DÜZENİ
BİRİNCİ BİRİM
BİLGİ ADAMI
•Bilgi Adamı Olmak Bir Öğrenim işidir•
*Açık seçik koşullar yoktur
*Kimi örtülü koşullar vardır
*Çömez, kişiselliği olmayan bir erk tarafından seçilir
-Seçilen kişi (escogido)
-Erkin kararları yoralarla anlaşılır

•Bilgi Adamında Sarsılmaz Bir niyet Vardır•
*Yalınlık
*Doğru yargılama
*Yenilik yapma özgürlüğünün yokluğu

•Bilgi Adamının Zihni Açık Olmalıdır•
*Bir yol arama özgürlüğü
*Belirli amacın bilinmesi
*Akıcılık

•Bilgi Adamı Olmak İçin Yoğun Çalışma Gereklidir•
*Zorlu biçimde çaba harcayabilme
*İstenen sonucu alabilme
*Savaşımdan kaçmama
*Bilgi Adami Bir Savaşçıdır
*Bir bilgi adamının saygılı olması gerekir
*Korku duyması gerekir
*Son kerte uyanık olması gerekir
-Niyetlerin farkındalığı
-Beklenen değişmelerin farkındalığı
*Özgüveni olması gerekir

•Bilgi Adamı Olmak Aralıksız Bir Süreçtir•
*Bilgi adamı olma arayışını sürekli yenilemesi gerekir
*Geçiciliğinin bilincinde olması gerekir
*Yürek taşıyan bir yol izlemesi gerekir

İKİNCİ BİRİM
•Bilgi Adamının Bir Dostu Vardır•
*Bir Dostun Biçimi Yoktur
*Bir Dost Bir Nitelik Olarak Algılanır
-Datura inoxianın içerdiği dost
1)Kadın gibidir
2)Baskıcıdır
3)Yeğindir
4)Ne yapacağı kestirilemez
5)İzdeşleri üzerinde zararlı etkileri vardır
6)Gereksiz erklilik verir
-Psylocybe mexicananın içerdiği dost
1)Erkek gibidir
2)Serinkanlıdır
3)Yumuşak huyludur
4)Ne yapacağı kestirilebilir
5)İzdeşleri üzerinde yararlı etkileri vardır
6)İnsanı aşırı sevinçle kendinden geçirir

•Bir Dost Uysallaştırılabilir•
*Bir dost bir araç yerine geçer
-Datura inoxianın içerdiği dostun ne yapacağı önceden kestirilemez
-Psilocybe mexicananın içerdiği dostun ne yapacağı önceden kestirilebilir
*Bir dost bir yardımcıdır

ÜÇÜNCÜ BİRİM
•Bir Dostun Kuralları Vardır•
*Kurallar Katıdır
-Dostun doğrudan doğruya işe karışarak kuraldışı durum yaratması biçimindeki istisna
*Kurallar Artmaz
*Kurallar Olağan Gerçeklik Durumlarında Doğrulanırlar
*Kurallar Olağandışı Gerçeklik Durumlarında Doğrulanırlar
-Olağandışı gerçeklik durumları
1)Olağandışı gerçeklikten yararlanılabilir
2)Olağandışı gerçekliğin bileşen öğeleri vardır
a)Öğelerde dengelilik vardır
b)Öğelerde benzersizlik vardır
c)Öğeler üzerinde fikir birliğine varılamaz
*Kuralların belirli amaçları
-Birinci belirli amaç, (Datura inoxia)nın sınanması
Kullanım yöntemi, yutma
-İkinci belirli amaç, önbili (Datura inoxia)
Kullanım yöntemi, yutma-emdirme
-Üçüncü belirli amaç; bedensel uçuş (Datura inoxia)
Kullanım yöntemi, yutma-emdirme
-Dördüncü belirli amaç; (Psilocybe mexicana)nın sınanması
Kullanım yöntemi, yutma-içe çekme
-Beşinci belirli amaç, başka bir kılığa girerek devinim
(Psilocybe mexicana)
Kullanım yöntemi, yutma-içe çekme
-Altıncı belirli amaç, başka bir kılığa girerek devinim (Psilocybe mexicana)
Kullanım yöntemi, yutma-içe çekme

DÖRDÜNCÜ BİRİM
•Kurallar Özel Oybirliğiyle Doğrulanırlar•
*Velinimet
-Özel oybirliğinin hazırlanması
1)Başka olağandışı gerçeklik durumları,
---Mescalito’nun neden olduğu durumlar:
a)Mescalito bitkinin içindedir.
b)Mescalito, bitkinin içindeki erkin kendisidir
c)Kuralları yoktur
d)Çömezliği gerektirmez
e)Bir koruyucudur
f)Bir öğretmendir
g)Belirli bir biçimi bulunur
---Olağandışı gerçeklikten yararlanılabilir
---Olağandışı gerçekliğin bileşen öğeleri vardır
2)Özel olağan gerçeklik durumları
---Öğretmenin ortaya çıkardığı durumlardır
a)Çevrenin sağladığı ipuçlarının yönlendirilmesi
b)Davranışlardan kaynaklanan ipuçlarının yönlendirilmesi
-Deneyimlerin özetlenmesi
1)Olayların anımsanması
2)Bileşen öğelerinin betimlenmesi
3)Vurgulama
a)Olumlu vurgulama
b)Olumsuz vurgulama
c)Vurgulama yokluğu
-Özel oybirliği sağlanması
1)Olağandışı gerçekliğin arızi aşaması
a)Hazırlık dönemi
---Olağandışı gerçeklik durumu öncesi dönem
---Olağandışı gerçeklik durumunu izleyen dönem
b)Geçiş dönemleri
c)Öğretmenin denetimi
2)Olağandışı gerçekliğin asal aşaması
a)Özele doğru gidiş
---Belirli tek tek biçimler
_Algılanan ayrıntıların giderek karmaşıklaşması
_Bilinen biçimlerin giderek yabancı biçimlere dönüşmesi
---Belirli toplam sonuçlar
b)Daha geniş bir değerlendirme alanına doğru gidiş
---Bağımlı alan
---Bağımsız alan
c)Olağandışı gerçekliğin daha yararcı kullanımına doğru gidiş
d)Özel olağan gerçeklik durumlarındaki özele doğru gidiş.

KAVRAM DÜZENİ
•ÇÖMEZ•
*Kavram düzeninin yanıltıcı biçimde benimsenmesi
*Kavram düzeninin içtenlikle ve doğru biçimde benimsenmesi
-Özel oybirliğinin gerçekliği
-Özel oybirliğinin gerçekliğinin yararcı değerleri vardır.