1

Konu: 8- Beşinci Dizi : Erkeklik Dizisi

Erkeklik, özel bir grup sihirli geçişe, onları keşfeden ve uygulayan şamanlar tarafından verilmiş bir addı. Don Juan bunun olasılıkla, herhangi bir grup sihirli geçişe verilmiş en eski ad olduğunu düşünüyordu. Bu grup başlangıçta kuşaklar boyunca sadece erkek şaman uygulayıcılar tarafından kullanılmış, gereksinimden çok, törensel nedenlerle ve erkek üstünlüğüne ilişkin özgün güdüyü tatmin için yapılagelmişti. Ancak bu güdü, çoğaltılmış algının etkisi altında kısa zamanda yok olup gitti.

Bu sihirli geçişler grubunun yalnızca erkekler tarafından uygulanmasına ilişkin iyice yerleşmiş gelenek, kuşaklar boyunca sahte bir resmiyetle sürüp gitti; bu arada kadın uygulayıcılar tarafından da el altından kullanılmaya devam edildi. Eski büyücülerin kadınları da buna dahil etme gerekçeleri, çevrelerindeki çekişme ve sosyal düzensizliklerden ötürü kadınların fazladan güç ve canlılık gereksinmeleri, ve büyücülerin bu güçle canlılığın sadece bu sihirli geçişleri uygulayan erkeklerde bulunduğuna inanmalarıydı. Bu yüzden, bir dayanışma simgesi olmak üzere, kadınların da hareketleri uygulamasına izin verildi. Don Juan’ın zamanında ise, erkekler ve kadınlar arasındaki ayrım çizgileri büsbütün silinmişti. Eski büyücülerin sahip olduğu gizem ve seçkinlik tümüyle dağılmıştı—kadınlara bu özel sihirli geçişleri kullanma izni verilmesi için bulunmuş eski gerekçeler bile artık gerekli değildi. Kadın uygulayıcılar bu sihirli geçişleri açıkça kullanıyorlardı.

Bu sihirli geçişler grubunun—var olan en eski adlandırılmış grubun—değeri, sürekliliğinden kaynaklanmaktadır. Bütün bu sihirli geçişler baştan beri bir cinse aitti; ve don Juan’ın silsilesindeki büyücüler için bu durumun özelliği, bir şaman uygulayıcılar topluluğunun tümünün, sayıları ne olursa olsun, topluca hareket etmelerine izin verilmiş olan tek an oluşundan geliyordu. Herhangi bir büyücü grubu için, katılımcıların sayısı çağlar boyunca asla on altıyı geçememişti. Bu yüzden o büyücülerin hiçbiri insan kitlesinin enerji bağlamındaki o muazzam katkısına tanık olamadı. Onlar için var olan, sadece birkaç üye tarafından özel olarak geliştirilmiş bir fikir birliğiydi—birkaç kişinin tercihi ve daha fazla yalnızlık olasılığını getiren bir fikir birliği.

Tensegrity hareketlerinin seminerlerde ve çalışma atölyelerinde yüzlerce katılımcı tarafından aynı anda uygulanması olgusu, daha önce de belirtildiği gibi, insan kitlesinin enerjiye ilişkin etkilerini deneme olasılığı yaratmıştı. Enerji bağlamında bu tür bir etki, ikiye katlanmakta: Tensegrity uygulayıcıları yalnızca onları enerji açısından birleştiren bir eylemde bulunmakla kalmıyor; aynı zamanda eski çağ Meksika’sı şamanlarınca ancak arttırılmış farkındalık durumlarında resmedilen bir arayışın, enerjinin yeniden konuşlandınlmasının da içinde yer almış bulunuyorlar. Tensegrity seminerlerinde bu sihirli geçişleri uygulamak, benzersiz bir deneyimdir. Gerek sihirli geçişlerin kendileri tarafından, gerekse insan kitlesince yönetilmek, uygulayıcıların don Juan’ın öğretilerinde hiç sözü edilmeyen enerji bağlamındaki sonuçlara varmalarını sağlıyor.

Bu hareketler grubuna Erkeklik adı verilmesinin nedeni saldırgan niteliğidir; bu sihirli geçişler çok çevik ve güçlü bir biçimde gerçekleştirildiğinden, özellikleri kolaylıkla erkeklikle özdeşleştirilir. Don Juan’ın dediğine göre, bunların uygulanması esenlik duyumunun gelişmesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir özel duyusal nitelik kazandırıyordu ki, bu nitelik yakından incelendiğinde didişme ve saldırganlık duyumuyla kolayca karıştırılabilirdi. Bununla birlikte, dikkatlice irdelendiğinde bunun apaçık bir hazır olma duygusu olduğu anlaşılır; bu duygu uygulayıcıları bilinmeyene doğru ilerleyebilecekleri bir düzeye yerleştirir.

Eski çağ Meksika’sı şamalılarının bu gruba Erkeklik adını vermelerinin bir başka nedeni de, onları uygulayan erkeklerin, ellerinden tutulmasına gerek kalmayan özel bir tip uygulayıcı haline gelmeleriydi. Yaptıkları her şeyden dolaylı yoldan yarar sağlayan erkekler olmuşlardı. İdeal olarak, bu sihirli geçişler grubunun ürettiği enerji canlılık merkezlerine ulaşır; sanki her merkez kendiğilinden bir çağrı yaparmış gibi, enerji önce kendisine en çok gereksinim duyulan merkeze gider.

Bu sihirli geçişler grubu, don Juan’ın öğrencileri için eğitimlerindeki en can alıcı nokta idi. Don Juan’ın kendisi onlar için bunu bir ortak payda olarak ortaya koymuş, bu anlamda onları bu grubu değiştirmeden uygulamaya sevk etmişti. Yapmak istediği, öğrencilerini bilinmeyene yolculuğun zahmetlerine direnmeleri için hazırlamaktı.

Tensegrity’nin öbür dizileri ile eşit düzeye getirmek için, burada Erkeklik adına Dizi sözcüğü eklenmiştir. Erkeklik Dizisi her biri on sihirli geçişten oluşan üç gruba ayrılmıştır. Birinci ve ikinci grubun amacı, tendon enerjisinin ayarlanmasıdır. Bu yirmi sihirli geçişin her biri kısa; ancak aşırı ölçüde yoğundur. Eski çağların şaman uygulamacıları gibi, Tensegrity katılımcıları da her uygulayışlarında bir tendon enerjisi sarsıntısı koyvermeyi hedefleyerek, kısa hareketlerden azami etkiyi elde etmek konusunda ciddi biçimde yüreklendirilirler.

“Ama bu enerji sarsıntısını her koyverişimde, aslında kendi tendon enerjimi israf edip, içimi boşaltmış olmuyor muyum, sence de?” diye sordum ona bir keresinde.
“Kendi içinden enerjiyi boşaltamazsın,” dedi. “Havaya bi sarsıntı bırakarak görünürde israf ettiğin enerji, aslında israf olmuyor; çünkü hiçbi zaman senin sınırlarının dışına çıkmıyor— artık o sınırlar nerdeyse. Yani senin aslında yaptığın, eski çağ Meksika’sı büyücülerinin bizim ‘dış tabakamız’; ‘kabuğumuz’ olarak adlandırdıkları şeyin içine bi enerji sarsıntısı bırakmak. O büyücülerin dediğine göre, insanoğlu üzerinde kalın bi kabuğu olan ışıltılı bi küredir; sanki bi portakal gibi; bazılarının kabuğu ise daha da sert ve kalındır—yaşlı bi ağacın kabuğu gibi.”

Don Juan, insanoğlunun bir portakal gibi olduğu benzetmesinin aslında yanlış yönlendirici olduğunu da dikkatle açıkladı; zira sahip olduğumuz dış tabaka ya da kabuk, sınırlarımızın içinde yer alır; yani kabuğu kendi içinde olan bir portakal gibi. Bu dış tabaka ya da kabuğun, tüm ömrümüz boyunca gündelik yaşamın yıpratışı yüzünden canlılık merkezlerimizden ıskartaya çıkarılan enerjinin kabuk bağlaması sonucunda oluştuğunu söylüyordu.

“Bu kabuğa vurulması yararlı mıdır, don Juan?” diye sordum.
“Son derece yararlıdır,” diye yanıtladı. “Özellikle, uygulayıcılar olanca niyetleriyle o kabuğa ulaşırlarsa. Şayet bu kabuk bağlamış enerjiyi sihirli geçişlerin aracılığıyla kırıp parçalarlarsa, o parçalanmış enerji, enerjinin canlılık merkezlerince emilebilir.”

Erkeklik Dizisinin üçüncü grubundaki sihirli geçişler daha yaygın ve geniş kapsamlıdır. Üçüncü grubun on sihirli geçişini gerçekleştirmek için uygulayıcıların gereksindiği, ellerin, bacakların, ve bedenin geri kalan kısmının dengesi ve sağlamlığıdır. Eski çağ Meksika’sı şamanları için bu üçüncü dizinin hedefi, dayanıklılığı ve dengeyi oluşturmaktır. O şamanlar, bu hareketleri uygularken bedeni dengeli bir şekilde yerinde tutmanın, uygulayıcılara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için güvenli bir temel sağladığına inanıyorlardı.

Çağdaş Tensegrity uygulayıcılarının kendi deneyimleri sonucu ulaştıkları gerçek, kolların ve sırtın tendonlarını aşırı yormaktan kaçınmak için Erkeklik Dizisinin yalnızca ılımlı biçimde uygulanması gereğidir.

Cvp: 8- Beşinci Dizi : Erkeklik Dizisi

Birinci Grup: Ellerin Birlikte Hareket Ettirildiği, Ama Birbirlerinden Ayrı Tutulduğu Sihirli Geçişler


1. Yumruklar Omuzların Yukarısında

Eller iki yanda, yumruklar sıkılı, avuçlar yukarıya bakar biçimdedir. Sonra dirsekler, önkollar ile kolların üst kısmı doksan derecelik açı oluşturacak şekilde bükülerek, eller başın üzerine kaldırılır. Bu hareketin itme gücü, kol kasları ile, kasılan karın kasları arasında bölüşülür. Yumruklar kaldırılıp, bedenin ön kısmının kasları gerildiğinde, dizler kırılarak beden hafifçe arkaya doğru eğilir (res. 404). Dirsekler biraz düzeltilerek kollar, yumrukları sıkılı olarak uylukların yanlarına getirilir; kollar aşağı indirilirken beden öne eğilir, sırt kasları ile diyafram kasılır (res. 405).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-188.jpg

2. Her İki Elde Bir Kesme Aygıtı Kullanma

Eller yumruk yapılır, avuçlar karşı karşıya ve bel hizasındadır (res. 406). Buradan hareket edip kasık hizasında, yarım metre açıkta bir noktaya bir darbe indirirler; bu arada iki yumruk arasında bedenin eni ölçüsünde bir mesafeyi korurlar (res. 407). Yumruklar darbeyi indirdiği anda başladıkları yere, göğüs kafesinin yanlarına geri çekilir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-189.jpg


3. Avuç İçleriyle Yüksek Bir Masayı Cilalama

Kollar koltuk altı hizasına kaldırılır. Ellerin ayaları aşağıya dönüktür. Dirsekler iyice bükülü, arkaya doğru keskin biçimde çıkıntı yapar durumdadır (res. 408). İki kol çevik bir hareketle öne doğru olabildiğince uzatılarak, avuçlar sanki sert bir yüzeyi cilalıyormuş gibi hareket ettirilir. Eller, bedenin eni ölçüsünde birbirinden açık tutulur (res. 409). Oradan, harekete başladıkları konuma aynı derecede güçlü bir şekilde geri çekilirler (res. 408).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-190.jpg


4. Enerjiye, Her İki Elle Hafifçe Vurma

İki kol öne, omuz hizasına kaldırılır. Eller köşeli biçimde yumruk yapılır; yani avuç içine yaslanmış parmaklar aşağı doğru iyice eğim yapar. Başparmaklar, işaretparmaklarının dış kenarları üzerinde tutulmaktadır (res. 410). Avuçlar birbirine dönüktür. Bileklerin keskin bir sarsılışıyla yumruklar hafifçe, ama büyük bir güçle aşağıya iner. Bileklerin düzeyi hiç değişmez; hareket de, bileklerin konumunu değiştirmeden yumrukları bir sarsıntı ile yukarı kaldırmadır (res. 411).
Bu sihirli geçiş, şamanlar için, kolların tendon enerjisini alıştırmada en iyi kaynaklardan biridir; çünkü bileklerin, ellerin arkasının, avuçların ve parmakların civarında çok sayıda enerji noktası bulunmaktadır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-191.jpg

5. Enerjiyi Sarsma
Bu sihirli geçiş bir öncekinin eşlikçisidir. Kolları önde, omuz hizasına kaldırmakla başlar. Bir önceki sihirli geçişte olduğu gibi, eller köşeli yumruk biçimindedir; yalnız bu kez avuçlar aşağıya doğru dönüktür. Yumruklar, bileklerin bir sarsılışıyla iç tarafa, bedene doğru hareket ettirilir. Bunu dengeleyen hareket, bileklerin başka bir sarsılışıyla yumrukların dışa doğru, başparmaklar önkolun geri kalan kısmıyla düz bir çizgi oluşturacak şekilde döndürüliişüdür (res. 412). Bu sihirli geçişi uygulamak için karın kaslarının yoğun şekilde kullanılması gerekir. Aslında bileklerin sarsılmalarını yöneten, o kasların hareketidir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-192.jpg

6. Bir Enerji İpini Çekme

Eller bedenin önünde, sol ve sağ bedeni ayıran çizgide, yukarıdan sallanan kalın bir ipi tutuyorlarmış gibidir; sol el sağın üzerindedir (res. 413). Sihirli geçiş, her iki bileğin sarsılarak, ellerin kısa ve güçlü bir hareketle aşağıya doğru silkinmesinden oluşur. Bu hareket yapılırken karın kasları kasılır, ve dizler kırılarak kollar hafifçe aşağı düşer (res. 414). Bunu dengeleyen hareket, dizler ve gövde bir parça dikleşirken bileklerin silkinişiyle ellerin yukarı doğru sarsılmasıdır (res. 413).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-193.jpg

7. Bir Enerji Sırığını Aşağıya İtme

Eller bedenin soluna doğru tutulur; sol el kulak hizasında ve omuzda tutulan sağ elin yaklaşık yirmi santimetre üzerindedir. Kalın bir sırığı tutar konumdadırlar. Sol elin ayası sağ, sağ elin ayası ise sola dönüktür. Sol el, üstte olmasından dolayı hareketi yönetir (res. 415). Böbreküstü bezleri bölgesindeki sırt kasları ile karın kasları kasılır; güçlü bir itme, kolları gerçekten bir sırığı tutuyorlarmış gibi aşağıya; sağ uyluk ve bele doğru yollar (res. 416). Eller orada konum değiştirir; sağ el sağ kulağın yanında bir yere geçerek, yönetimi alır; sol el ise aşağıya, omuz hizasına iner; sanki eller sırıkları değiştiriyormuş gibidir. Aynı hareketler tekrar edilir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-194.jpg

8. Enerjiyi Teker Teker Ellerle Kesme

Yumruklar göğüs kafesinin kenarına değene dek yanlardan kaldırılır; avuçlar birbirine dönüktür (res. 417). Sol kol çaprazlama bir çizgi çizerek aşağıya, uyluktan yaklaşık altmış santimetre uzaklıkta bir noktaya kadar iner (res. 418); sonra geri çekilir (res. 417). Hemen ardından, sağ kol aynı hareketleri yapar.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-195.jpg

9. Bir Enerji Düzlemi Kullanma

Sol el göbek hizasına kaldırılarak yumruk yapılır; dirsek doksan derecelik bir açıyla bükülü olarak göğüs kafesine yakın tutulmaktadır (res. 419). Sağ avuç sol yumruğun üzerine vuracakmış gibi devinir. Sağ el, sol ele iki-üç santimetre mesafede durur (res. 420).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-196.jpg

Sonra elin kenarıyla kesme yapar gibi, yumruğun yaklaşık on santimetre önüne keskin bir hareket yapar (res. 421). Sol kol, dirseği arkaya doğru iyice çıkıntı yapacak biçimde gidebildiği kadar geriye götürülür; bu arada sağ kol da sol kolu izleyerek, ve mesafeyi koruyarak geri çekilir (res. 422). Sonra, eller arasındaki uzaklık aynen korunma koşuluyla, sol ve sağ kollar belin yarım metre uzağında bir noktaya fırlarlar. Aynı hareketler sağ kolun yumruğu ile tekrar edilir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-197.jpg

10. Enerjiyi Bir Enerji Çivisi İle Darbeleme

Sol kol, dirseği doksan derecelik bir açıyla bükülmüş olarak omuzlar hizasına kaldırılır. El bir hançerin kabzasını tutar gibi, ve avuç içi dışarıya bakar durumda tutulmaktadır. Dirsek, sol omzun yüksekliğinde ve onun kırk beş derecelik açı ile gerisine düşen bir noktada, arkaya doğru yay çizerek bir darbe yapar (res. 423). Sonra kol aynı yay üzerinde dönüp başlangıç noktasına bir darbe indirir. Aynı hareket öteki kolla tekrarlanır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-198.jpg

Cvp: 8- Beşinci Dizi : Erkeklik Dizisi

İkinci Grup : Tendon Enerjisini Odaklama için Sihirli Geçişler

11. Elleri Kavuşturma

Her iki önkol öne, göbek hizasına getirilir. Bükülü dirsekler göğüs kafesine değdi-değecek konumdadır. Eller kavuşturulur; sol el üsttedir. Her iki elin parmakları, öbür eli sıkıca kavrar (res. 424). Kolların ve sırtın tüm kasları kasılmıştır. Sonra gergin kaslar gevşetilerek eller konum değiştirir; sağ el solun üzerine çıkar; bunu avuç içinde, parmakların dibindeki sert kısmı dönme yüzeyi olarak kullanıp birbirlerinden ayrılmadan yaparlar; sonra kol ve sırt kasları yeniden kasılır. Aynı hareketler, bu kez sol el üstte olmak üzere başlanarak tekrar edilir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-199.jpg

12. Sol ve Sağ Beden Kavuşturması

Önkollar gene bedenin önüne, göbek hizasına getirilir. Ancak bu kez, sağ önkol kalça ile düz bir çizgi üzerinde uzatılmıştır. Sağ önkol göğüs kafesine yakın konumda tutulurken, sol önkol, dirseği bedenden uzak olarak, sol eli sağ elin üzerine kavuşturur. Kolların, sırtın ve karın bölgesinin kasları gerilerek, her iki elin avuç ve parmaklarına büyük güç uygulanır. Gerginlik gevşetilir, eller birbirlerinin avuçları üzerinde döner; bu arada bedenin sağından soluna doğru geçerler. Orada, aynı kasları kullanarak, tekrar güçlü bir şekilde kavuşurlar; bu kez sağ el üsttedir (res. 425). Bu konumdan başlanarak aynı hareketler yinelenir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-200.jpg

13. İki Bedenin Keskin Dönüşü

Eller bel hizasında ve sağa doğru kavuşturulur. Sol el sağ elin üstündedir. Bu sihirli geçişte, ellerin sıkılışı bundan önceki iki geçişte olduğu kadar kuvvetli değildir; çünkü bu kez istenen, o iki geçişteki keskin darbelerden çok, iki bedenin keskin bir dönüşüdür.

Kavuşturulmuş eller önden arkaya gidip başladığı yerde son bulan, sağa doğru küçük bir daire çizerler. Üstte oluşundan dolayı sağ el yöneten durumda olduğu için, çizilen daire, elleri önce dışarıya, sağa doğru, ve bir halka biçiminde bedenin sağ yanına doğru iten sol elin itici gücü izlenerek yapılır (res. 426).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-201.jpg

Sonra kavuşturulmuş eller bedenin önünden sol tarafa doğru geçerler. Orada gene sol elin itici gücü izlenerek bir daire daha yapılır. Üstte olduğundan, sol el önce geriye, dışa, sola doğru, ve başladığı yere geri dönmek üzere ötekini çekerek yönlendirir (res. 427).

Aynı hareketler dizisi, sağ elin öncülüğünde, belin sol yanında başlanarak tekrarlanır. Bu kez daireyi çizmek için sağ elin itici gücü izlenir; önce sola, sonra arkaya gidilerek, başlanılan yere geri dönülür (res. 428). Kavuşturulmuş eller bedenin önünden belin sağ yanına geçer. Oradan, öncülük eden elin itici gücünü izleyerek arkaya doğru çekilir; sonra sağa, ve nihayet başladıkları yere geri gelerek bir daire çizmiş olurlar (res. 429). Daireler yapılırken gövdenin keskin biçimde yana doğru dönmesi önemlidir. Bacaklar aynı konumda tutulur; dönüşü dengelemek için dizler kırılmaz.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-202.jpg

14. Kavuşturulmuş Enerjiyi Dirsek ve Önkol ile İtme

Eller sağ tarafta, omuz hizasında kavuşturulur. Sağ kolun üst kısmı göğse sıkıca bastırılmış, dirsek, önkol dik konumda duracak şekilde keskince bükülmüştür. Sağ elin ayası yukarıya bakacak şekilde, elin arkası da önkolla doksan derecelik bir açı oluşturacak biçimde tutulur (res. 430).

Sol kolun dirseği sol omzun önünde, doksan derecelik açı yapacak konumda uzatılmıştır. İki el güçlü bir şekilde kavuşturulur (res. 431). Sağ kol dirseğini epeyce düzelterek sol kolu öne doğru iter. Kavuşturulmuş eller öne doğru itilirken, aynı anda sol omuz ve kürek kemiği de sol dirsekle doksan derecelik açı oluşturacak biçimde öne itilirler (res. 432). Sağ kol, sol eli ilk konumuna geri çeker.

Eller avuçlar üzerinde döndürülerek sola aktarılır—aynı hareketler orada tekrarlanır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-203.jpg

15. Kavuşturulmuş Ellerle Kısa Saplama

Eller tıpkı bir önceki sihirli geçişte olduğu gibi, sağ tarafta kavuşturulur. Ancak bu kez eller bel hizasındadır; sağ kol, sol kolu ağır ağır öne doğru itmek yerine, hızla bir delme hareketi yapar (res. 433). Bu, kol ve sırt kaslarının kasılmasını gerektiren güçlü bir harekettir. Olabildiğince geriye itilmiş olan sol dirseğin itme gücünü arttırmak ister gibi, kavuşturulmuş eller kuvvetli biçimde sola geçirilir (res. 434). Kavuşturulmuş eller, sanki olabildiğince geriye atılmış sağ dirseğin güçlü hareketini gene desteklemek içinmiş gibi, bedenin önünü çevreleyerek sağa geçer.

Aynı hareketler dizisi, sağ elin öncülüğünde, ve sol yanda başlanarak uygulanır. Kavuşturulmuş eller öne doğru saplama yaparken, alttaki elin yönü saptadığını, ama gücü sağlayanın üstte bulunan öncü el olduğuna dikkat etmek önemlidir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-204.jpg

16. Enerjiyi Kavuşturulmuş Ellerle Sarsma

Eller sağa doğru kavuşturulur; sağ dirsek, ve kolun üst kısmı, göğüs kafesinin yan tarafına yaslanmış durumdadır. Sağ kolun dirseği, uzatılmış sağ önkola doksan derecelik açıdadır. Sol göğüs kasına mesafesi düz bir çizgi oluşturan sol dirsek de doksan derecelik açıdadır (res. 435). Sağ kol, dirseklerin yerini doksan dereceden kırk beş derecelik açıya inecek şekilde değiştirerek sol kolu kaldırır. Kavuşturulmuş eller sağ omuz hizasına ulaşır (res. 436). Sonra yalnız bileğin oluşturduğu çok kısa bir hareketle sarsılırlar. Kavuşturulmuş eller aşağıya vurur, ancak bunu bulundukları konumun hizasını bozmadan yaparlar (res. 437). Oradan, eller belin yakınında sol yana çekilir; bunu sol dirsek arkada çıkıntı oluşturacak şekilde güçlü bir hareketle yapar (res. 438). Bilekler döndürülür—eller birbiri üzerinde dönerek konumlarını ters çevirir. Aynı hareketler solda yinelenir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-205.jpg

17. Enerjiyi Dizlerle Sarsma

Eller sağda, uyluk yanında kavuşturulur. Sol elin baskısıyla denetimde tutulan ve bileğin bir dönüşüyle biraz daha dikleşen alttaki sağ eli destekleyerek, hafifçe konum değiştirirler (res. 439). Her iki el, dizlerin dış yüzeyini izleyerek sola doğru döner ve bileklerin aşağıya doğru çekişiyle etkisi artan bir darbe indirir (res. 440). Eller birbirinin avuçları üzerinde dönerek konum değiştirir— aynı hareketler soldan sağa doğru tekrarlanır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-206.jpg

18. Bir Enerji Çivisini Aşağı Sürme

Eller göbekten otuz santimetre açıkta ve sol ile sağ beden arasındaki ayrım çizgisinin tam üzerinde bir noktada, sol el öncü olacak biçimde dikine kavuşturulur. Her iki el, önkollar kımıldatılmadan bilekler bükülerek yapılan hafif bir sarsılışla üç-beş santimetre yukarı kaldırılır. Sonra bileklerin aynı sarsıntısıyla aşağıya indirilirler (res. 441). Bu sihirli geçiş, derinlerdeki karın kaslarını çalıştırır. Sağ elin öncülüğünde aynı hareketler tekrar edilir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-207.jpg

19. Elleri Bir Balta gibi Kullanma

Eller sağda kavuşturulur. Her ikisi omuz hizasına kaldırılır (res. 442). Sonra sol kalça hizasına inecekleri çaprazlama bir darbe yaparlar (res. 443). Aynı hareketler solda yapılır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-208.jpg

20. Bir Enerji Çivisini Çekiçleme

Eller sağda kavuşturulur. Gövdenin sağa doğru dönüşü ile desteklenerek, omuz hizasına kalkarlar. Eller, sağ omzun önünde küçük bir dik daire çizerek, iki bedenin arasındaki ayrım çizgisine, ve aşağıya, bel hizasına iner—orada sanki bir enerji çivisini çekiçler (res. 444). Aynı hareketler sol yanda uygulanır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-209.jpg

Cvp: 8- Beşinci Dizi : Erkeklik Dizisi

Üçüncü Grup : Dayanma Gücü Oluşturma için Sihirli Geçişler

21. Ener jiyi Bir Yay Biçiminde Kesme

Eller sağ tarafta, kalça kemiğinin kenarına sıkıca bastırılarak kavuşturulur. Sol el, sağ elin üstündedir. Sağ dirsek geriye doğru çıkıntı oluşturmuştur—sol önkol midenin üzerindedir. Kavuşturulmuş eller, bedenin önündeki bölgede sanki ağır bir maddenin içinden geçer gibi, güçlü ve geniş bir darbeyle yay biçiminde enine bir dilimleme hareketi yapar. Eller bir bıçak, kılıç, ya da bedenin önündeki katı bir maddeyi yaran keskin bir araç tutuyormuş gibidir (res. 445). Kol, karın, göğüs, ve sırt kaslarının tümü kullanılmaktadır. Bacak kasları, harekete denge sağlamak üzere gerilmiştir. Sol tarafta eller döndürülür. Sağ el üste çıkıp yönetimi alarak, güçlü bir kesme daha yapılır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-210.jpg

22. Enerjiyi Bir Kılıç Kesmesi ile Biçme

Eller sağ omzun önünde, sol el sağ elin üzerinde olmak üzere kavuşturulur (res. 446). Bileklerin ve kolların güçlü bir sarsılışı ile eller yaklaşık otuz santimetre kadar öne çıkarak kuvvetli bir darbe vurur. Oradan, solda, omuz hizasında bir noktaya doğru kesme yaparlar. Sonuç, sert bir maddeyi kılıçla kesmeyi andıran bir harekettir. Sol tarafta o noktadan sonra kollar dönerek konum değiştirir—bu arada kavuşmuş durumlarını bozmazlar. Sağ el yönetimi alarak üste çıkar; sağ omzun yaklaşık altmış santimetre önündeki bir noktaya bir kesme daha yapar (res. 447).Ellerin başlangıç konumu değiştirilerek, hareketler solda başlar.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-211.jpg

23. Enerjiyi Çapraz Bir Kesmeyle Biçme

Kavuşturulmuş eller sağ kulak hizasına kaldırılıp, bedenin önünde bulunan katı bir maddeyi bıçaklamak istermişçesine, ileriye itilir (res. 448).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-212.jpg

Oradan, sol dizkapağının yaklaşık otuz santimetre yanında bir noktaya bir biçme hareketiyle inerler (res. 449). O noktada, eller bileklerden dönerek yer değiştirir—sağ el üste çıkıp yönetimi alır. Ellerin tutar gibi göründüğü kesici araç, sanki soldan sağa doğru biçme yapmadan önce, dizlerin dış çizgisini izleyerek yön değiştiriyormuş gibidir (res.450). Eller yer değiştirir ve bu kez soldan başlanarak tüm sıra tekrarlanır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-213.jpg

24. Enerjiyi Sağ Omuzdan Sol Dize Taşıma

Kavuşturulmuş eller sağ tarafta, bel hizasında tutulur. Ağır ağır konum değiştirirler; bunu, sol elin baskısıyla tutulan sağ bileğin bu dönüşü ile hafifçe dikleşen alttaki sağ elin desteğinde yaparlar. Eller hızla sağ tarafta, başın üzerinde bir noktaya kaldırılır (res. 451). Dirsekle yönetilerek, büyük bir güçle omuz hizasına indirilirler. Oradan çapraz bir kesme ile, dizkapağının sol tarafından yaklaşık otuz santimetre açıklıkta bir yeri biçerler. Darbe, bileklerin aşağıya doğru hızlı bir dönüşüyle desteklenir (res. 452). Eller dönerek konum değiştirir—tüm sıra bu kez soldan başlanarak tekrar edilir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-214.jpg

25. Enerjiyi Dizlerin Yanında Kamçılama

Eller belin sağ yanında kavuşturulur (res. 453). Gövde hafifçe öne eğilirken, eller güçlü bir darbeyle aşağıya, dizlerin hizasına indirilir. Dizlerin önünde sağdan sola doğru bir yay çizer, dizkapağının sol yanına on santimetre uzaklıkta bir noktada dururlar (res. 454). Sonra kavuşturulmuş eller sağ dizin sağ tarafında, beş-altı santimetre açıklıkta bir noktaya güçlü bir şekilde geri çekilirler. Her iki kesme darbesi de, bileklerin kuvvetli şekilde sarsılmasıyla desteklenir.

Aynı hareket belin sol yanında başlanarak uygulanır. Bu sihirli geçişi doğru biçimde uygulayabilmek için, uygulayıcıların kol ve bacak kaslarından ziyade derinlerdeki karın kaslarını çalıştırmaları gereklidir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-215.jpg

26. Enerjiyi Kazma Çubuğu

Kavuşturulmuş eller midenin önünde tutulur; sol el üstte ve yönetimdedir. Sonra midenin önünde, iki bedeni ayıran çizginin üzerinde dik bir konuma getirilirler. Hızlı bir hareketle, aynı çizgiyi izliyormuş gibi başın üzerinde bir noktaya kaldırılırlar. Oradan, sihirli geçişin başladığı yere düz bir çizgi üzerinde bir darbe indirirler (res.455). Eller yer değiştirir, sağ el yönetimi alır, ve hareket tekrarlanır. Don Juan bu harekete enerjiyi bir kazma çubuğuyla harekete geçirme, diyordu.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-216.jpg

27. Büyük Biçme

Kavuşturulmuş eller, harekete belin sağ yanından başlar. Sağ omuz üzerinden, hızla başın üzerine kaldırılırlar (res. 456). Bilekler güç kazanmak için geriye doğru bir sarsılmayla bükülür— sonra, güçlü bir çapraz darbe, bedenin önünde, sanki ince bir tabakayı yarıyormuş gibi enerjiyi biçerek iner. Darbe sol dizin on santimetre solunda bir noktada sona erer (res. 457). Aynı hareket soldan başlanarak yinelenir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-217.jpg

28. Balyoz

Eller, sol elin öncülüğünde, midenin önünde, sol ile sağ bedenleri ayıran dikey çizginin üzerinde kavuşturulur. Avuçlar bir an için dikey konumda tutulur, sonra sağ bedene getirilir, oradan boynun yanında da bir an duraksayıp, ağır bir balyoz tutuluyormuş gibi, başın üzerine çıkarılır. Eller başın üzerinde telaşsız ve güçlü bir şekilde sallanır (res. 458) ve harekete başladıkları noktaya getirilip dururlar; ellerin kendisi sanki tam olarak ağır bir balyozmuş gibidir (res. 459). Eller yer değiştirir—aynı hareketler solda başlar.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-218.jpg

29. Bir Enerji Halkası Kesme

Bu sihirli geçişe başlamak için eller sağ omzun yanında kavuşturulur (res. 460). Sonra dirseği tam uzatmadan sağ kolun gidebildiği yere kadar, ileriye doğru itilirler. Oradan, kavuşturulmuş eller sanki gerçekten kesici bir araç tutuyorlarmış gibi, bedenin genişliğinde bir halkayı sağdan sola üstte, ve öncü olan sol el, halkanın soldaki dönüşüne geldiğinde konum değiştirmelidir; eller birbirinden ayrılmadan halkanın dönüşünde ters çevrilerek sağ eli üste çıkarır ve yönetimi almasını sağlar (res. 461), sonra da halkayı çizmeyi tamamlarlar. Aynı hareketler dizisi, solda ve sağ elin öncülüğünde başlanarak tekrar edilir.


https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-219.jpg https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-220.jpg30. İleri-Geri Biçme

Eller sağda, sol elin öncülüğünde kavuşturulur. Güçlü bir darbeyle öne, göğsün yaklaşık altmış santimetre önüne doğru itilirler. Sonra, sanki bir kılıç tutuyorlarmış gibi, dirsekleri tam olarak uzatmadan kolların onlara izin verdiği yere kadar sola doğru giderek biçme hareketi yaparlar (res. 462). Orada, eller konumlarını değiştirir. Sağ el yönetimi alır ve bir karşı biçme yapılır; hareket eli gidebildiğince sağa, bu sihirli geçişin başladığı noktanın beş-altı santimetre sağında bir noktaya dek götürür (res. 463). Aynı hareketler dizisi solda, ve sağ elin öncülüğünde başlanarak tekrar edilir.


https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-221.jpg

Cvp: 8- Beşinci Dizi : Erkeklik Dizisi

.