1

Konu: Nagual nedir?

TONAL/NAGUAL


Don Juan, tonali "Tonal, bizi biz yapan her şeydir. Adlandırabildiğimiz her şey tonaldir. Bildiğimiz her şeydir tonal ve bu, kişiler olarak yalnızca bizleri değil, dünyamızdaki her şeyi de içerir. Göze görünen her şey tonaldir de denilebilir" diye açıklıyor.


Kişi tonalı doğumla birlikte büyütmeye başlar. Havanın içe çekildiği ilk o anda, tonal içinde erkle nefes alınmaya başlanmış olunur. Yani, bir insanın tonalı, doğumuna yakından bağlıdır. Doğum anında ve sonraki kısa sürede tümüyle nagualizdir. Nagual insanın betimleyemediği bölümüdür. İsim, söz, duygu, bilgi yoktur orda.


Nagual konuşulmaz olandır. Tüm olası duygular, varlıklar, özler onun içinde barışcıl, değişimsiz, sonsuza dek salınıp dururlar. Sonra yaşam tutkalı bir kaçını birbirine yapıştırır ve ortaya bir varlık çıkar; tonalin bölgesine doluşan tüm öbür varlıklarla birlikte o yerin şaşaası ve görkemi karşısında körleşip gerçek doğasını unutan bir varlık.


Tonal, sosyal kişidir. O bir koruyucudur ama çoğu zaman bir gardiyana dönüşür. O zaman tonalın, paha biçilmez bir şeyi, varlığımızı koruduğu açıktır.


Bu nedenle Tonalın doğal özelliği kurnaz olması ve kendi yaptıklarını kıskanmasıdır. Burada mesele bir koruyucu ile gardiyan arasındaki farktır. Koruyucu, açık fikirli ve anlayışlıdır. Gardiyan ise zorba, dar görüşlü ve çoğunlukla despottur.


Tonal birleşik örgütlenmelerin yaşadığı yerdir. Yaşam gücü, tüm gerekli duyguları biraraya getirir getirmez bir varlık tonalde beliriverir. Yaşam gücü bedeni bırakır bırakmaz tüm o tekil farkındalıklar çözüşüp gelmiş oldukları yere, naguale dönerler.


Savaşçının bilinmeyene yaptığı yolculuklar tıpkı ölmek gibidir; ancak onun salkımındaki tekil duygular ayrışmayıp, kendi birlikteliklerini yitirmeksizin bir parça genişler yalnızca. Oysa ölümünde bunlar çok diplere batarlar ve daha önce hiç birim olmamışçasına bağımsızca devinirler.

Cvp: Nagual nedir?

Don Juan  insanların ikiye ayrıldığını söyler. Sağ yan, -buna tonal adini veriyordu-, akıl tarafından kavranabilen her şeyi kendi sınırlarına alır. Öte yandan nagual adını verdiği diğer yan betimlenemez özelliklerin yer aldığı bir bölgedir ve bu bölge sözcüklerin kapsamı içinde belirlenemez.
Don Juan, tonalı "Tonal, bizi biz yapan her şeydir. Adlandırabildiğimiz her şey tonaldır.
Bildiğimiz her şeydir tonal ve bu , kişiler olarak yalnızca bizleri değil, dünyamızdaki her şeyi de içerir. Göze görünen her şey tonaldır de denebilir.", diye açıklar.
Kişi tonalı doğumla birlikte büyütmeye başlar. Havanın içe çekildiği ilk o anda , tonal için de erkle nefes almaya başlanmış olunur. Yani, bir insanın tonalı, doğumuna yakından bağlıdır. 
Don Juan, "doğum anında ve sonraki kısa sürede tümüyle nagualızdır.", der. Nagual  insanın betimleyemediği bölümüdür. İsim, söz, duygu, bilgi yoktur.
Nagual erkin olduğu yerdir. Nagual yalnızca etkidir. Tonal doğumla başlar, ölümle son bulur, ama nagual hiç bitmez. Nagual yaratmak için vardır. Nagual, insanın yaratabilen tek parçasıdır.
Her tonalın iki yanı vardır. Biri dış taraftır; adanın üstü yani yüzeyi. Bu, eylemde bulunmaya yönelik sert ve pürüzlü yandır. Öteki kısım ise karar ve yargılamadır, ya da iç tonal. Daha yumuşak, daha duyarlı ve daha karmaşık. Gerçek tonal, her iki düzeyin yetkin bir uyum ve denge içinde olduğu tonaldır. Gerçek tonal için, tonal adası üstündeki her şey bir meydan okumadır. Başka deyişle, bu dünyadaki her şey savaşçı için bir meydan okumadır. Ancak en büyük meydan okuma, erkin peşine düşmektir.
Don Juan'a göre, insanın en iyi yanı her zaman köşeye sıkıştığında, kılıç kafasının üstündeyken ortaya çıkar. Don Juan, "Savaşçının yolu uyumdur. Öncelikle kararla eylem arasındaki uyum; ikinci olarak da tonalla nagual arasındaki uyum.",der.
Bir büyücünün her şeyden önce sağlam ve özgür bir tonala gereksinmesi vardır. Bunu başarmanın en kolay yolu ise tonalı küçültmektir.
Don Juan'a göre, tonala yöneltilen ciddi bir tehdit daima ölümle sonuçlanır . Tonal ölürse, insan da ölür. Tonal, zayıflığı nedeniyle kolayca yok edilebilir. Savaşçının sanatlarından biri de, nagualı, tonala destek verecek biçimde ortaya çıkarmasıdır. Don Juan burada sanat sözcüğünü kullanır  çünkü büyücüler nagualı ortaya çıkarmanın yalnız tonalı desteklemekle mümkün olabileceğini çok iyi bilir. İşte bu desteğe kişisel erk adı verilir.
Don Juan Castaneda'ya ,"İnsan nagualla ilgileniyorsa eğer, asla ona doğrudan bakmamalıdır. Önemli olan şey, tonalı, aynı pencerelerin önünden başka dünyaların da geçtiğine inandırmak. Gözlerini özgür bırak! Bırak ki gerçek pencerelere dönüşsünler. Gözler sıkıntı krallığına da açılabilir, o sonsuzluğa da." Der ve şöyle bir öneride bulunur, "Nagualdeyken yapılması gerekenlerden biri de , göz hattını ara sıra kaydırmaktır, böylece nagualın büyüsünü bozmuş olursun. Gözlerin konumunu değiştirmek, nagualın getirdiği yükü azaltmıştır hep."
Savaşçı, nagualla yüzleşmeden önce, kusursuz olmayı ve içini kesinlikle bos tutabilmeyi öğrenmelidir. Tonal adası daima temiz tutulmalıdır. Bu bir savaşçının tek seçeneğidir. Temiz bir ada direnmez, zira direnç gösterecek bir şey yoktur.