1

Konu: Evren

1-Evren, ışık iplikçiklerine benzeyen sonsuz bir erke alanları yığınıdır.

2-Kartal'ın yayılımları denilen bu erke alanları mecazi olarak kartal denilen, düşünülemez boyutta bir kaynaktan yayılırlar.

3-İnsanlar da bu ipliğe benzer, hesaplanamaz sayıda erke alanlarından oluşur. Kartal'ın bu yayılımları örtüşmüş bir yığın görünümündeki bu ışık topu, kolları yandan sarkan, insan bedeni büyüklüğünde koca bir saydam yumurta gibi görünür.

4-Bu parlak topun içindeki erke alanlarından ufak bir grup, yumurtanın yüzeyinde yer alan bir yoğun parlak noktasıyla aydınlanır.

5-Algı o ufak grup içindeki erke alanları, parlaklık noktasını bir anda çevreleyip, topun dışındaki özdeş erke alanlarını aydınlatmak için ışıklarını ulaştırdıklarında, ortaya çıkar. Algılanabilir tek erke alanı parlaklık noktası tarafından aydınlanmış olduğundan o noktaya, "alginin toplandığı nokta" ya da kısaca "birleşim noktası" denir.

6-Birleşim noktası olağan yerinden saydam topun yüzeyi üzerinde, yüzeydeki başka bir konuma ya da içeriye doğru hareket ettirilir. Birleşim noktasının parlaklığı temas ettiği herhangi bir erke alanını aydınlatabildiğinden, yeni bir konuma geçtiğinde, derhal yeni erke alanlarını aydınlatır, onları algılanabilir kılar. Bu algı görme olarak bilinir.

7-Birleşim noktası yer değiştirdiğinde, tamamıyla farklı bir dünyanın algılanması mümkün olur, var olan dünyamız kadar nesnel ve gerçek bir dünya. Büyücüler, bu öteki dünyaya erke, erk, genel ve özel sorunlara çözümler bulmak için ya da imgelenemez olanla yüzleşmek için giderler.

8-Niyet algılamamıza neden olan yaygın kuvvettir. Farkındalığımızı neden algılamamız değil, asil niyetin baskısı ve işgali sonucu algılarız.

9-Büyücünün amacı, algının insanın erişebileceği tüm olasılıkları deneyimleyerek mutlak farkındalık durumuna ulaşmaktır. Hatta bu farkındalık durumu ölümün alternatif bir biçimi anlamına bile gelir.