1

Konu: Birleşim Noktası

Eski çağ şamanları ışıltılı kürelerin arka yüzünde daha yoğun parlaklıkta bir nokta keşfettiler.

Enerjiyi doğrudan gözlemleme yoluyla, bu noktanın enerjiyi duyusal veriye dönüştürme sonra da onu yorumlama ediminde anahtar olduğunu kavradılar. Bu nedenle ona birleşim noktası adını verdiler.

Algılamanın da aslında orada toplandığı görüşüne vardılar. Birleşim noktasının yerini kürek kemiklerinin arasında, onlardan bir kol boyu uzaklıkta olarak betimlediler. Aynı zamanda birleşim noktasının, tüm insan soyunda aynı noktada yer aldığını, böylece her insanoğluna verdiği dünya görüntüsünün tümüyle bu nedenle benzeş olduğunu da keşfettiler.

Don Juan'a göre birleşim noktasının yerini değiştirmek çok güç ama yine de dünyadaki en basit iştir. Yüksek ateş, açlık ya da korku, aşk ya da nefret ya da mistizm bunu yaptırabilir, ayrıca büyücülerin yeğlediği yöntem olan boyun eğmez niyet de bunu yaptırabilmenin yollarından biridir.