1

Konu: İçsel Sessizlik

Gündelik dünyada insanların yere basmalarını sağlayan şey, içsel söyleşidir. Don Juan'a göre, "Kendi kendimize dünya şöyledir ya da böyledir diye konuştuğumuz için , sadece bu yüzden , dünya şöyle ya da böyle olur. Şamanların dünyasına giden geçit, savaşçı içsel söyleşiyi durdurmayı öğrendikten sonra açılır. Dünya görüşümüzün değiştirilmesi, şamanizmin dönüm noktasıdır. Bunu başarmanın tek yolu da içsel söyleşiyi durdurmaktır. Bir savaşçı içsel söyleşiyi durdurmayı öğrendiği an, her şey mümkündür artık ; en inanılmaz tasarılar bile erişilebilir hale gelir. İçsel söyleşi durduğunda dünya da durur ve özümüzün olağandışı yanları sözcüklerimizin bunaltıcı gardiyanlığından kurtulmuşçasına yüzeye çıkıverir."İçsel söyleşiyi susturmak, büyücülerin dünyasının asıl anahtarıdır. Öbür edimler yalnızca bunu desteklemek, etkisini hızlandırmak amacıyla yapılır. İçsel söyleşiyi susturmayı hızlandırmada kullanılan iki ana etkinlik ya da teknik vardır; Kişisel tarihin silinmesi ve rüya görme. Bir savaşçı, içsel söyleşisini kestiği anda zihnindeki bir imgeyi bilerek tutup, konusunu seçer. Başka bir deyişle, bir süre boyunca kendisiyle konuşmamayı becerir; ardından rüya görmede karşılaşmak istediği şeyi, imge ya da konu olarak bir an boyunca bile olsa zihninde tutabilirse, istenen konuyu yakalar. İnsanın dünya görüşünü değiştirmesi büyücülüğün dönüm noktasıdır. İçsel söyleşiyi durdurmaksa bunu becerebilmenin tek yoludur. İçsel söyleşiyi durdurmanın dışında, yapılan ya da görünen hiçbir şeyin, tek başına kişide ya da dünya görüşünde kendiliğinden hiçbir şey değiştirmeyeceğini bilme durumunda olmak gerekir. Bu değişimin düzenini bozmamak şarttır. Don Juan Castaneda'ya içsel sessizliğe ulaşmasını kolaylaştırmak için yatağında özel bir oturma biçimi öğretir; dizlerini kırarak ayak tabanlarını bir birine dayıyor, ayak bileklerinden tutarak iki ayağını bir birine doğru bastırıyor. Don Juan ayrıca ona nereye gitse yanında taşıyacağı kalın tahta parçası veriyor. Yaklaşık otuz beş santim boyunda kesilmiş ve ayaklarının arasına yere koyduğu zaman yastık kaplı ucu Castaneda'nın bedeni öne doğru yattığında tam alnının değeceği yere denk gelip başının ağırlığını desteklemek üzere yapılmış. Castaneda bu pozisyonu aldığında daima birkaç saniye içinde uykuya daldığını söyler. Bununla birlikte, Castaneda'nın rüya görme sırasında karşılaştığı elçi de kimi yöntemleri anlatır."Mükemmel rüya görme için yapman gereken ilk şey içsel söyleşini kesmektir. Onu kesme konusunda en iyi sonuç şöyle alınır; parmaklarının arasına beş altı santim uzunluğunda kuartz kristalleri ya da bir kaç tane düzgün, ince ırmak çakıl taşı koy. Parmaklarını hafifçe kapatarak kristalleri ya da çakıl taşlarını sık."