1

Konu: İnorganik Varlıklar

Evrende eski çağ Meksikası şamanlarının farkındalığın karanlık denizi diye adlandırdıkları sürekli bir güç vardır. Onlar algılama erkelerinin doruğundayken gördükleri şey, organizması olmayan varlıkların da farkındalığın karanlık denizinde yer aldıklarıdır. Onlara göre organik varlıklar yaşayan tek yaratık değildirler. Görücüler için yaşamak farkında olmaktır. Sıradan insan içinse farkında olmak bir organizma olmaktır, burada görücüler sıradan insandan farklıdırlar. Görücüler organik canlıların yayılımlarını içine alan bir kozası olduğunu görmüşlerdir. Ancak görücülere koza gibi görünmeyen başka varlıklar da vardır. Onların da içinde farkındalık yayılımları yer alır ve üreme, metabolizma dışında yaşamsal özellikleri vardır. Bunların arasında duygusal bağımlılık, keder, neşe, hiddet ve insanın aklının alamayacağı türden bir sevgi de yer alır. Don Juan dostların korku ile beslendiklerini daha doğrusu içlerindeki yayılımların hayvansal korku ile canlanıp toparlandığını, sevginin etkisininse, nefret ve kedere eşit olduğunu belirtir.

Ona göre, eski şamanlar tüm evrenin ikiz güçlerden oluştuğunu keşfetmişlerdir. Hem ona zıt ama aynı zamanda bu dünyanın ikizi olan bir dünyadır. Bu dünyanın zıddı ve tamamlayıcısı olan bu dünyada organizması olmayan varlıkları görmüşler ve onlara organik olmayan varlıklar adını vermişlerdir. Castaneda'nın sorusu üzerine Don Juan, o dünyanın kendilerinin bulundukları yerde olduğunu söyler. Don Juan, ikiz bir dünya olduğu için bizlerle iç içe olan bu dünya hakkında şunları açıklar; "Eski çağ Meksikası şamanları zaman ve mekan konusunda senin gibi düşünmüyorlardı. Onlar her şeyi yalnız farkındalık açısından ele alırdı. İki tür farkındalık bir birini asla etkilemeden bir arada var olabilir; çünkü her biri ötekinden tümüyle farklıdır. Eski şamanlar bu birlikte var olma sorunuyla karşılaştıklarında zaman ve mekanı kendilerine dert etmediler. Organik varlıklar ile organik olmayan varlıkların farkındalık ölçüleri arasındaki ayırımın, bir birlerine en ufak bir müdahalede bulunmadan bir arada var olmalarına olanak verecek kadar büyük olduğu fikrine vardılar.

Organik olmayan varlıkları algılayabiliriz. Büyücüler bunu istençli olarak yapar. Sıradan insanlar da yapar ama yaptıklarının ayırdına varmazlar çünkü ikiz bir dünyanın bilincinde değillerdir. Büyücüler, dışarıya ait bir şeyin de farkına varabilecekleri engin bir alana sahiptirler. Genel anlamda evrenin içinden bir çok varlık, farkındalığı olan ama bir organizmaya sahip olmayan varlıklar, bizim dünyamızın farkındalık alanına girerler ve sıradan insanoğlu onları asla fark etmez. Bizim farkındalık alanımıza ya da ikiz dünyamızın alanına giren bu varlıklar bizim dünyamızın ve onun ikizinin dışında var olan başka dünyalara aittirler. Genel anlamda evren, organik ve organik olmayan farkındalık dünyalarıyla tıka basa doludur.

Eğer canlı olmayı farkında olmak olarak düşünüyorsan, onlar da canlıdırlar, eğer farkındalığın sona ermesine ölüm dersen, ölümlüdürler. Sıradan insanoğulları için ölüm farkındalığın bitişi, organizmanın sonu demektir. Organik olmayan varlıklar için de ölüm aynı anlama gelir; farkındalıklarının son bulması. Her iki durumda da ölümün darbesi farkındalığın karanlık denizinin içine çekilme edimidir. Yaşam deneyimleriyle yüklü bireysel farkındalıkları, sınırlarını yıkar ve enerji halinde farkındalığın karanlık denizinde dağılırlar."

Don Juan ikiz dünyamızın nüfusunu oluşturan organik olmayan varlıkların, silsilesinin büyücüleri tarafından akrabalarımız addedildiğini söyler.