1

Konu: İkinci dikkatte tarihler

Don Juan ile tanışma 1960

Çömezlikten ayrılma 1965

Tekrar buluşma 1968

1. Kitap 1968

2. Kitap 1971

3. Kitap 1972

Don Juan'dan ayrılma 1973

4. Kitap 1974

5. Kitap 1977

6. Kitap 1977

7. Kitap 1981

8. Kitap 1988

9. Kitap 1988

10. Kitap 1998

11. Kitap 1998

12. Kitap 1998

Kayıtlı ölüm tarihi 1998


Burada Castaneda ile ilgili birkaç tarih ve kitapların yayınlanma tarihlerini yazdım, amacım bu tarihlerle Tarih derslerindeki gibi ilgilenmek değil. Kendi açımdan baktığımda yapılan ve uygulanan birçok şeyin kitaplarla paralel gittiğini farkettim, en basitinden önceden imkansız diyebileceğimiz birçok şey artık imkan dahilinde olabiliyor, veya kavramlara(izsürme vs.) verdiğim anlamlar eskiden verdiğim anlamlara göre değişme gösterebiliyor. Sonuç olarak yaptığımız birçok anlaşma bozulmayı bekliyor. Kendi zamanımızın gerektirdiği şekilde sonsuzlukla yüzleşmeyi bekliyoruz,

Tarihlerle ilgili sizinde dikkatinizi çeken birşeyler var mı?