1

Konu: Şamanizm

Şamanizm :

Geleneksel ve Çağdaş Şamanizm insiye olmuş şamanlar tarafından ustalıklarıyla farkındalığın değişik durumlarında yapılan görülebilir uygulamalardır. Şamanizm, şamanın sıra dışı gerçeklikte başlayan ve bunları sıradan gerçeklik taşınan sonuçlarıdır.

Trans Şamanizmin teknolojisidir. Şaman yöntemleri, şamanın ruhu bedenini terk ederek ruhlar dünyasına gitme yolculuğunu, veya cisimleştirmeli translar ki hastanın fiziksel dünyasında çalışması için şaman yardımcı ruhunu kendi bedenine girmesi için çağırmayı kapsar. Transın şekli ve derinliği şamanın tören esnasındaki ihtiyaçları tarafından belirlenir.

Bu faaliyetler şamanın kaynağı olan bilgi ve erk, yardımcı ruhlar ile olan ilişkilerine göre gerçeğe dönüşür. Şamanlar şifa ve kehanet törenlerini yönetir. Törenler etkili ve amaca uygun olduklarında belirli bir sıraya göre tekrarlanmaz. Şamanlar törenin doğrudan yaratıcı ve uygun trans durumu ile yardımcı ruhlarına ulaşır.

Gizemli dinlerin başlangıcı için ilk örnek olmasına rağmen, Şamanizm bir din değildir. Şamanizmde ne dogma, ne kilise ne inanç ne de ilahi bir kişileştirme mevcuttur. Dua ve kurban var, ancak bu dinlerin soyut şeklindeki tapınma değildir. Bunlar sıradan, günlük, refahtaki dengeyi düzeltmek için yapılan eylemlerdir.

Şamanizm ruhsal disipline ihtiyaç duyar. Bu hizmet yolu olgun bir şaman için kişisel özveri ve en yüce esrarlı gelişmelerin uygun durumunu gerektirir. Şamanizm, yaşamın ve kişisel ötesi deneyimsel transın erkinin her dayanak noktasına erişir. Usta şaman için Şamanizm, yüce esrarlı geleneklerde bulduklarını açığa vurmaktan başka bir şey değildir.