1

Konu: Çağdaş Şamanizm

Çağdaş Şamanizm :

Şamanizmin yaşayan sanatıdır; şekli toplumun gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için değişir ve gelişir. Kişiler, toplumlar, çevre, ve ruhsal dünya hepsi zaman içinde gelişir. Şamanın bu değişikliklere, şaman yolculuğu olarak bilinen farkındalığın değişik durumlarındaki ruhsal dünyadan, yeni bilgilere ulaşarak sürekli olarak uyması gerekir. Çünkü Şamanizm uyma yeteneği ile çağdaş zamanlarda etkili şifa uygulaması olmaya kesinlikle devam etmektedir.

Çağdaş Şamanizm kadim şamanların olduğu gibi diğer disiplinlerden şu şekilde ayırt edilir; 1) Farkındalığın değişik durumlarındaki ustalık, 2) bu değişik farkındalık durumlarında ruhlarla doğrunda bağlantı ve 3) topluma hizmet. Çağdaş şamanlar insanların ve ruhların arasındaki uyumu sağlamak için çağrılır. Ruhsal alemlere yolculuk yaparak, yardımcı ruhlarına sorunun kaynağını ve bunu nasıl uyuma çevireceklerini göstermesi istenir. Verilen tanıya göre şaman, şaman şifa ilkelerine göre, değişik geleneksel şifa yöntemleri veya yeni yöntemler yaratması gerekir. Şaman uygulama ve tören şekilleri çevre şartlarının değişmesine cevap olarak sıklıkla değişmesine rağmen, şamanın işlevi değişmez.

Çağdaş Şamanizm öncelikle insanların şifa, rehberlik gibi kutsal bilgilere ulaması ihtiyacına cevaptır. İnsanlar ataları gibi sonsuz ve anlaşılmaz bir evrende yaşarlar. Bu deneyim varoluş ihtiyaçları ve fiziksel hayalde anı aşma ve diğerleri ile Tanrıdan ayrı olma arzusu yaratır. Psikolojideki kişilik ötesi şu anki araştırmalar esrime hali (herhangi bir şeyle bağlantı kurma) insanın yemek, içmek ve uyumak gibi temel ihtiyacıdır. Araştırmalar göstermiştir ki, sıradan insanın esrime hali deneyimine geçmeyi reddetmesi veya esrime halinin dışa vurulması yaşamı doğrulayan işlevi tarafından yönetilmemesi, davranışlarını şiddet ve patolojik olmaktadır. İnsanın sağlığını belirlemek için ruh durumuna bakan Şamanizm, insanın varlık ve esrime ihtiyacının uygun olarak karşılandığına bakmaktadır.

Çağdaş Şamanizmin uygulamasında, şamanların yöntem ve törenleri, çağdaş ruh kaybı, endişe ve korku gibi müzmin sağlık sorunları ile uğraşmak için, etkin bir şekilde uyarlanmaktadır, insanın ihtiyacı olan kutsalla bağlantıya geçmek, ve yanı sıra diğer geleneksel ihtiyaçlar, şamanın ruhsal dünya ile meditasyonuna gerek duymaktadır.