1

Konu: Ruhlar

Tüm bireylerin ruhlarla bilinçli veya bilinçsiz bağlantıları var, ve bunun nasıl yürütüleceğini bilmemek bazı durumlarda tehlikeli olabilmektedir. Bu ruhlardan nasıl yardım ve koruma alacaklarını bilmediklerinden de gerektiği gibi bunları kullanamazlar. Üstelik bilgisizce ruhları kullanmak başkalarına istemeden de olsa zarar verebilmektedir.

Şu anda yaşadığımız Orta Dünyada pek çok değişik karakter ve özellikte ruh bulunur. Bazıları; çok az şefkatli olur, bazılarının hiç merhameti yoktur ve, hastalıklara ve zararlara neden olan epeyi karmaşık bir yapıları vardır. Bunların dışında yardımcı ve rehber ruhlar, doğanın ruhları gibi bireylere yardımcı olan olumlu ruhlar da vardır. Tüm bunlardan başka, “ahlak dışı” olarak isimlendirilen bazı ruhlar da vardır. Bunlar, başka bireylere karşı ve onların izni olmadan kullanılır ki buna genelde “büyücülük” denir. Element ruhları bu sınıfa girer. Bunların dışında bir de gönüllü olarak Orta Dünyada kalmayı seçen ruhlar da vardır. Her ne kadar çok güçlü değillerse de bazı hastalıklara neden olabilirler. Bu ruhlar ölmüş olduklarının farkında değiller bu nedenle de acı (izdırap) içindedirler, “başıboş” yada “kayıp” ruhlar denilir. Yaşayan bir kişinin bedenine girmeye çalışarak obsesyona (saplantıya) neden olurlar, insanların rüyasına girebilir veya ortalıkta öylece başıboş dolaşırlar.

Şaman düşüncesine göre içinde bulunduğumuz kozmos farklı sayıdaki dünyalardan (bölgelerden) oluşur. Bu çoklu kozmik anlatım nerede ise tüm farklı kültürdeki şamanlarda ve diğer ruhsal öğretilerde sayıları farklı olması dışında benzerdir ve açıkça bunun kültürler üstü bir değerlendirme olduğu belli olmaktadır. Bu bölgelerin farklı sayılarda olması kültürlerdeki rakamlarla ile ilgili bilgilerine bağlıdır. Yazı olmayan kültürlerde bu rakamlar el parmaklarından (on) fazla değildir, daha gelişmiş Çin veya Hint kültürlerinde ise en yüksek rakamlara ulaşılır. Her ne kadar Orta Asya Şamanizminde kırk dokuz “gök” sayılmışsa da temel olarak buradaki şamanlara göre örnek verirsek, dünyanın Ekseni (direği – Axis Mundi) veya Dünya Ağacının etrafında kat-kat sıralanan üç ayrı “Dünya” vardır. Sıra dışı gerçeklikte bizim üstümüzde olana “Yukarı Dünya”, altımızda olana “Alt Dünya” ve sıradan gerçeklikte içinde yaşadığımıza da “Orta Dünya” denir. Buna ek olarak “Orta” ile “Üst” ve “Alt” Dünyalar arasında birer ara katman da bulunur, ki genelde buna “Ara Dünyalar” deniyor. Bu katmanlarda belirli ruhlar vardır ve dinsel anlamda “Araf” a benzetilebilir. Burası tam olarak arınamamış, ölümünün farkında olmayan, zayıf ve etkisiz ruhların bulundukları bölümlerdir.