1

Konu: Savaşçının Albümü

Don Juan, "Her savaşçı, görev icabı, özel bir albüm hazırlar.", der. "Savaşçının kişiliğini ortaya koyan bir albümdür bu; yaşamının tüm ayrıntılarına tanıklık eden bir albüm. En çok anıların resimlerinden, hatırlanmaya değer olayların resimlerinden oluşmuş bir albüm gibidir. Onların anımsanmaya değer olmaları, kişinin yaşamında özel bir önem taşımalarından ötürüdür.", diye devam eder. Castaneda'ya önerisi Onun için derin anlamları olan çeşitli olayların tam bir dökümünü yaparak bir albüm hazırlamasıdır. Ancak bu olaylar yolunu aydınlatan ya da yaşamını değiştiren olaylar olmalıdır. Ona göre, yolumuzu değiştiren olaylar, aslında kişisel olmayanlardır genellikle, ancak aynı zamanda son derece kişiseldirler de. Bir savaş edimi olarak, bunların seçimi son derece dikkatli bir secim gerektirir. Don Juan'a göre, "Bir savaşçının albümü, olabilecek en somut şeydir, öyle isabetlidir ki, can evinden vurur."