1

Konu: Dünyadaki Tüm Şamanların Benzerliği

Dünyadaki Tüm Şamanların Benzerliği (Michael Harner - Şamanın yolu kitabından)


Şamanizm, insanlık tarafından bilinen en yaygın ve en eski akıl - beden iyileştirme sistemidir. Arkeolojik ve etnolojik kanıtlar Şamanik metotların en azından yirmi ya da otuzbin yaşında olduğunu öne sürmektedir. Günümüzde Şamanik bilgi, yakın zamana kadar ilkel kültürlerin insanları arasında hayat bulmaktadır. Onların korudukları bilgi, yüzlerce insan nesli tarafından yaşam ve ölüm evrelerinde elde edilmiştir. Bu insanların ataları, sağlıklarını ve güçlerini korumak, ciddi hastalıklarla başa çıkmak ve ölümün tehdit ve travmasına dayanmak için bu bilgiyi var güçleri ile ve türlü sıkıntılar çekereköğrenmiş ve kullanmışlardır. Eski metotların koruyucuları bizim için son derece önemlidir, zira hiçbirinin kültüründe yazılı kayıt tutulmamıştır. Bu yüzden, Şaman ilkeleri sadece o kültürlerden gelen ve halen yaşamakta olan temsilcilerden öğrenebiliyoruz.

Şamanizm'deki en dikkat çekici şeylerden biri, Şamanik varsayım ve metotların Avustralya'daki Aborjinal, Kuzey ve Güney Amerika'daki, Sibirya ve Orta Asya, Doğu ve Kuzey Avrupa'daki yerlilerin yaşadığı bölgeler dahil, dünyanın birbirinden uzak pek çok bölgesinde benzer şekilde olmalarıdır. Engizisyon tarafından büyük ölçüde yok edilene kadar Akdeniz ülkelerinin edebiyat tarihinde ya da Ortaçağ ve Batı Avrupa Rönesans'ında Şamanizm'in aynı temel bilgisinin var olduğunun kanıtlarını bulabilirsiniz.

Dünyanın pek çok bölgesindeki Şamanik metot ve inanışların yaygın benzerlikleri, Eliade'nin Şamanizm adlı klasik eserinde kapsamlı bir şekilde belgelenmiştir. Bu kesinlikle, Eliade ve diğerlerinin birbirlerinden çok uzakta ve izole bir şekilde yaşayan topluluklar arasında Şamanizm'in ortaya çıkmış olmasının verdiği güvenle konuşabildikleri eski güç ve şifa sisteminin tutarlılığı sayesindedir. Şaman, insan sınırını aşabilir ve farklı kozmolojik seviyeler arasında özgürce gidip gelebilir...

ilkel kültürlerin birbirine benzemeyen çevrelere ve yaşam savaşı verirken karşılaştıkları değişik sorunlara uyum sağlamadaki kökten farklılıklara rağmen, güce ve şifa vermeye olan Şamanik yaklaşımları temelde aynı şekilde devam ettirilmiştir. Tarih öncesi göçler ve tecritler yüzünden, bu tür pek çok grup, on ya da yirmi bin yıl boyunca insan ailesinin diğer bölümlerinden ayrı kalmıştır. Buna rağmen, bütün bu yıllar boyunca, temel Şamanik bilgilerin çok da değişmediği görülür.

Neden böyle olmuştur? Bu kesinlikle ilkel insanların hayal gücü eksikliği yüzünden değildir, zira onların sosyal sistemlerinde, sanat, ekonomi ve kültürlerinin diğer yönlerinde muazzam çelişkiler ve farklılıklar vardır. Öyleyse neden Şamanik bilgi ilkel dünyanın değişik bölgelerinde böylesine birbirini tutmaktadır?

Sanırım yanıtı çok basit; çünkü Şamanik bilgi sonuç vermektedir. Birbirlerinden ekolojik ve kültürel açıdan son derece farklı insanlar binlerce yıl boyunca, deneme – yanılma yoluyla, Şamanik güç ve şifanın temel ilkeleri ve metotları hakkında hep aynı sonuca varmışlardır.