1

Konu: Şaman ve Koruyucu Ruh

Şaman ve Koruyucu Ruh (Michael Harner - Şamanın Yolu kitabından)


Şaman çalışmasını gerçekleştirmek için, genellikle koruyucu ve yardımcı ruhları tarafından kendisine verilen özel ve kişisel gücü kullanır. Her Şaman, yardımcı ruhları olsun olmasın, en azından bir koruyucu ruha sahiptir. Kuzey Amerika yerlilerindeki koruyucu ruh kavramı hakkında yaptığı çalışmalarda, Ruth F. Benedict, Şamanizm'in “hemen hemen her yerde, bir şekilde ya da safhada hayali koruyucu ruh kompleksi yarattığını...” gözlemlemiştir. Kuzey Amerika dışında, koruyucu ruh aynı derecede önemlidir, fakat antropoloji yazınında genellikle başka isimlerle çağrılır, örneğin Sibirya'daki Şamanizm çalışmalarında “himaye eden ruh” ve Meksika ve Guatemala'da “nagual” denir. Avustralya yazınında”yardımcı totem” ve Avrupa'da “arkadaş” ya da “yoldaş” diye adlandırılır. Nasıl çağrılırsa çağrılsın, koruyucu ruhlar bir Şamanın faal olması için gerekli gücün temel kaynağıdır.

Koruyucu ruhu elde etmenin en bilinen yolu, uzak ve ıssız bir yerde, bir ruh arayışı içine girmektir. Yer tıpkı Jivaro'da olduğu gibi, geceleyin bir mağara, bir dağın tepesi ya da büyük bir çağlayan veya ıssız bir patika olabilir. Koruyucu bir ruhu elde etmenin özel Şamanik yolları olduğu gibi irade dışı şekilleri de vardır.

Koruyucu ruh olmadan Şama olmak imkansız gibidir, çünkü varlıklar ve davranışları normalde insanlardan gizli olan sıra dışı veya ruhani güçlerle başa çıkmak için Şamanın bu kuvvetli temel güç kaynağına sahip olması gerekir. Koruyucu ruh genellikle, hem Şamanı koruyan ya da ona hizmet eden, hem de onun için farklı bir kimliğe ya da değişik bir egoya dönüşen bir güç hayvanıdır.

Koruyucu bir ruha sahip olmak bir kişiyi Şaman yapmaya yetmez. Jivaro'nun da işaret ettiği gibi, yetişkin kişi bilsin ya da bilmesin, küçüklüğünde büyük bir olaşılıkla koruyucu bir ruhun yardımını görmüştür; aksi halde olgunluk çağına ulaşmak için ihtiyaç duyduğu koruyucu güçten yoksun kalırdı. Koruyucu ruhları söz konusu olduğunda, sıradan bir insan ile bir Şamanın arasındaki başlıca fark, Şamanın koruyucu ruhunu bilincin farklı bir boyutunda iken aktif olarak kullanıyor olmasıdır. Şaman sık sık koruyucu ruhunu görür ve ona danışır, onunla Şamanik seyahatlere çıkar, ondan yardım alır ve onu başkalarının hastalıklarını ve yaralarını iyileştirmek için kullanır.

Koruyucu ruha ek olarak, güçlü bir Şamanın belli sayıda ruh yardımcıları da olur. Bunlar koruyucu ruh ile karşılaştırıldığında ikincil güçlerdir, fakat Şamanın özel kullanımında yüzlerce ruh yardımcısı olabilir ve bu ona büyük bir kolektif güç kazandırır. Bu ruh yardımcıları belli amaçlar için özel olarak kullanılan işlevlere sahiptir. Onlardan geniş bir ekip oluşturmak genellikle bir Şamanın yıllarını alır.

Şamanlar öncelikle iyileştiricidir, fakat fakat aynı zamanda kehanetle, topluluğun diğer üyeleri için şimdiyi, geçmişi ve geleceği görmekle meşgul olurlar. Şaman “gören”dir, bir yandan da kehanetle, şimdiki zamanda başka bir yerde neler olduğunu görmekle ilgilenir.

Şaman gerçekler arasında hareket eder, efsanevi başarılarla meşgul olan, bilinç konumlarının olağanüstü atletidir. Castaneda'nın dramatik bir şekilde söylediği gibi, sıradan gerçek ile sıra dışı gerçek arasındaki insandır. Şaman, aynı zamanda, insanlara yardım etmek ve onları sağlıklı bir dengeye getirmek amacıyla ruhani gücün kullanımı anlamında, bir “güç komisyoncusudur”.

Bir Şaman “ruhsuz” olanlara da yardım eder. Bu kişiler koruyucu ruhlarını kaybetmiş olanlardır. Böyle durumlarda Şaman, kayıp ruhu getirmek için sıra dışı gerçeğin içinde iyileştirici bir seyahate başlar.