1

Konu: Seks

Seks.


-Yeni görücüler zamanlarını neyin yolunda gitmediğine değin fikir yürüterek kaybetmemişler. Bunun yerine bilinmeyeni, bilinemeyenden ayıracak çizgeyi oluşturmuşlar. “Bilinmeyenin çizgesini nasıl yaptılar Don Juan?” diye sordum. “Denetimli görme kullanarak,” diye yanıtladı. Ben, aslında bilinmeyenin çizgesini yapmak için ne gerektiğini sormak istemiştim. Bilinmeyeni çizgeye dökmenin, onu algımıza açmak olduğunu söyledi. Düzenli bir şekilde görmeyi uygulayarak, yeni görücüler, bilinmeyenle bilinenin aslında aynı yapıda olduğunu çünkü ikisinin de insanın algı alanı sınırlarında olduğunu bulmuşlar. Görücüler, esasında, herhangi bir an bilineni bırakıp, bilinmeyene girebiliyorlarmış. Bizim algı kapasitemizin ötesinde kalansa bilinemeyenmiş. Onunla, bilinebilecek arasındaki fark hayati önem taşıyormuş. Bilinemeyenle karşılaşıldığında, ikisini birbirine karıştırmak, görücüyü en tehlikeli duruma sokuyormuş.

-Eğer savaşçılar görmek için yeterince erke istiyorlarsa, cinsel erkeleri konusunda tutumlu olmaları gerekir.

-Cinsellik onları ilgilendirmez. Oysa beni ilgilendiriyor. Bu da beni daha güçsüz kılıyor. Eminim, senin de bilgini toparlayabilmeni bu denli güç kılan şey, cinselliğe duyduğun ilgi.”(La Gorda)

-Nagula Juan Matus’un senin için anlamı neyse, benim içinde öyleydi. O, bir erkek değildi. O nagualdı. Cinsellikle ilgilenmezdi.”

-Sana her zaman cinsel erkenin çok önemli olduğunu ve büyük dikkatle denetlenip kullanılması gerektiğini söylemişimdir. Ama sen her zaman darılıp denetimle ilgili söylediklerimi ahlaki açıdan söylüyorum sandın.

-Seks eylemi her zaman farkındalığın bağışlanmasıdır.

-Sana bir zamanlar nagual Julian’ın cinsel erkemizi boşa harcamamamızı tavsiye ettiğini söylemiştim.

-Rüya görücülerin birleşim noktaları, seks yüzünden düzensiz bir şekilde hareket edip, görücülerin akıllarını yitirmelerine neden olabilir.

-Nagual Elias cinsel güce büyük önem verirdi, bu gücün bize, rüya görürken kullanalım diye verildiğine inanıyordu.

-Rüya görmek için cinsel güce gereksinim duyuluyorsa, cinsel gücün rüya görme yerine sevişerek dağıtılması durumunda sonuç felaket olabilir.

-Cinsel gücü ya rüya görme için kullanırsın ya da sevişmek için. Başka yolu yok!

-Kadınlar öylesine sise gömülmüşlerdir ki yaşamdaki alçak statülerinin, kendilerine cinsel anlamda yapılanların doğrudan nihai bir sonucu olması olasılığını düşünemiyorlar bile.

-“Gerçekte değişen hiçbir şey yok,” dedi. “Kadınlar köledir. Bizler köle olmak için yetiştirildik. Şimdilerde eğitim görmüş köleler, kadınların sosyal ve politik anlamda suiistimal edilmeleriyle uğraşıyorlar. Ne var ki bu kölelerin hiçbiri, tecavüz söz konusu olmadıkça ya da başka bir fiziksel suiistimalle bağıntılı olmadıkça, köleliklerinin kökenine(cinsel edime) odaklanamıyorlar. Din adamlarının, filozofların ve bilim adamlarının yüzyıllardır, kadınların ve erkeklerin doğrudan doğruya cinsel üreme kapasiteleriyle ilintili olan biyolojik, tanrı vergisi bir dürtüyü izlemeleri gerektiğini iddia etmiş olduklarını ve tabii halen de ettiklerini söyledi.

-Bir erkeği cinsel anlamda istemek ya da birine romantik anlamda aşık olmak kölelere verilen iki seçenektir.

-Büyücülere göre bir erkekteki ve kadındaki ana enerji kaçağı üremeden kaynaklanır.

-Büyücüler cinselliğin temelinin ne zevk ne de üreme olmadığını bilirler.

-Büyücüleri karakterize eden, ortak üremeye ait düzenin kurbanı olmayı reddetmeleri ve enerjileri için sorumlu bir kullanımı seçmekteki maharetlilikleridir. Böylece, onların arasından hiç kimse cinsel bir kategori tuzağına düşürülemez.

-Carlos yeni görücülerin genellikle bekar ve özerk bir konumu yeğlediklerini açıkladı, çünkü onlar enerjileri konusunda çok eli sıkıdırlar ve onu bilinçlerinin genişlemesine ayırmayı tercih ederler.

-Seksi genel bir biçim altında görmek bir tuzaktır, çünkü bu bize sorumluluğumuzu sulandırtır ve diğer herkesle benzer olma düşüncesiyle kendimizi bağışlarız. Tıpkı ölmek ve doğmak gibi üremek de kişisel bir eylemdir, Kartal’ın bize verdiği bir armağan. Bu bizden sorumluluğu, çok sade bir şey olan büyücüler olmayı talep eder.