1

Konu: İz sürme

İZ SÜRMENİN TEMEL KURALLARI


* İz sürücü dünyanın sonsuz bir giz olduğunu varsayar.


* İz sürücü, bu gizi çözmeye çalışmalıdır, ancak bunun için en ufak bir olanak olmadığını kavrar.

...

* İz sürücü kendisini de bir giz olarak görür.


İZ SÜRMENİN İLKELERİ

1. Her zaman kendi savaş alanını seç.


2. Önemsiz bütün öğeleri yok et.


3. Her savaşı ölüm kalım mücadelesi say.


4. Zor durumlarda, gevşe, kendini bırak, hiçbir şeyden korkma. Ancak o zaman sana kılavuzluk eden erkler,sana yolu açacaktır.


5. Üzerine gelinmesine izin verme. Senden daha büyük güçlerle karşılaştığında, bir anlığına geri çekil, ve zihnini durdur.


6.Bir iz sürücü zamanı sıkıştırır, her anın önemi vardır.


7. Asla niyetini açıklama. Bir iz sürücü kimseye karşı açık değildir.


İZ SÜRMENİN DÖRT DUYGU DURUMU


Acımasızlık : insanın kendine acıma duymamamsıyla başlar ve yaşamın her yanına uygulanır. Acıma, büyüklenmenin bir diğer yüzünden başka bir şey değildir. Ne var ki, acımasızlığın kaba davranmakla bir ilgisi yoktur.


Zeka : Entellektüelliğin sezgiye akıldan daha yakın bir türüyle ilgilidir. Ancak sinsi veya zeki olmak, gaddar olmak anlamına gelmez.


Sabır: Her şeyi uygun zamanında yapar. Harekete geçmek için doğru bir an vardır. Sabırlı ama aktif olmalısınız. Sabırlı olmak ihmalkarlık değildir.


Sevimlilik : Kendini çok ciddiye almamamaktır. İnsanın kendisine gülebilme erki bir savaşçı olarak onu ince, çekici ve aynı zamanda, bir yok edici kılar. Sevimlilik, aptallıkla karıştırılmamalıdır.

2

Cvp: İz sürme

bir kısmını baktım gördüm, bir kısmını okuduklarımdan çıkardım, bir kısmını uydurdum;


rüyacılar, rüya görme sırasında bileşim noktalarını kaydırabildiklerinden daha esnek insanlardır, ancak bu konuda bilinçli bir hakimiyet kazanmaları gerekir

iz sürücüler ise başka şekillerde bu esnekliği kazanmaya çalışırlar, kendileri ve dışarıdaki her şeyi bu oyuna dahil ederek. Bunun da bir yolu yordamı var tabi, canım istedi yaptım, yora gördüm yaptım şeklinde değil

- acımasız olacak ama sert olmayacak

- zekice olacak ama zalim olmayacak

- sabredilecek ama boş verilmeyecek

- kibarca olacak ama aptalca olmayacak

3

Cvp: İz sürme

zapata-

İz sürme başlığı altında tartışılan durum o derece komik olmakta ki aslında ne olduğundan bilinçsiz bir sürü sürgün olup kendini özgürce süzüldüğünü varsayan kişiler birşeyler paylaşmakta, bu site dahilinde başka başlıklar altında da bu böyle olmakta. İz sürme için kitaplardan alıntı yapılaak adına kural denilen birsürü madde ve konuşma yapılmakta. Peki ya kişi kendisinin izini sürdüğünü varsayıp aslında bir yalanı yaşadığının farkında değil ise? Peki ama kimegöre neye göre bir yalan.


Bir eylem yapılır, bulunduğu durum dahilinde, o durumu durum olarak değerlendirmek, durum denilen hali maddelerştirip (gördüğünü varsaymak) "durum" adını halini vermekte ise, o halde ortada ki durumu görmezden gelerek, olurluluğunu kabul etmeyerek durumun oluşumu yok etmiş doğmasını kabul edilmemiş olmazmı ?


Nedir yazılan, düşünülen şeyleri kalıplara sokmaya çalışıp yeni isimler ile adına yapma dediğiniz yeni bir oluşum içine sokma durumunuz. Eleştiriyorum sorguluyorum tüm herkesi. Konulmuş olunan adına din,öğreti dediğiniz tüm kuralları yoksayıp da yeni bir söylenmiş olan hal ve kuralları kendinize sıcak bulupta yeni bir öğreti yaratmanız? Yaptığınız sadece yeni bir yapma, yeni bir var olma çabası, kabul etmediğiniz cenneti varsaydığınız bütünlüğün içersinde yeni isim ile tekrar ve tekrar yapıyor olmanız, iz sürücü değil şarlatandan başka birşey değildir bu olumlamayı kendi içersinde barındıran kişi.


Nedir bu delilik hali, neden dir ki adına iz sürme dediğiniz şeyi, görmeyip, görür gibi yazıları anlatmak? anlatılailir, sorgulanabilir karşı koyulunabilir, fakat kelimeler belli bir topluma edinilmiştir. Yeni ir din var etmek yerine, var olduğunu sanılan dinleri (kontrol kulesi) yok edip sınırsızca kendi rüzgarınızda sarınmanız.


Peki sınırsızca nedir gibi yeni sorular vaar eder, farkında değinilmidir ki aslında sorular, keimeler yerine sadece amaçsızca yürümek korkunulan veya işin bu yönüde var denilen hali deneyimlemek? Peki ya neden deneyimlemek ? neden var saymak neyi varsaymak? bir tabuları kıraken aslında yeni tabular var ettiğini görmezmi hiçbir kimse ? Tabu nedir pekiya? deneyimler akabinde, üzerlerimizde kalan alınan travmatik durum ya da anıların tutsaklığı şiçindeki erk israfı değilmidir. Adına dilediğini diyebilir her kimse. Peki yaşunu sorması gereklimidir, tüm bu yazılanların aslında size yeni bir olumlama içine yeni bir kontol kulesi içinden sizi kontrol ettiğinin. Adına kendim u kulenin sınırları için, kendi silahı ile kendisi içinde yeni bir var olma sanatı sunuyorum demek değilmidir?


Peki ama neden ?


Neden uzak tutup kendini, ya da neden yakın tutup kendini çözümleme içine girmekte bir kişi ?


Bu akıl kaçıklığı değilmidir tam aksine. sıradan denilen insan zaten başka süslü kelimeler ile bunu yapmaktadır.


Sadece görmek değilmidir gerçek olan. Peki ya görmek nedir? kazanılan çaba gösterilen bir durummudur, yoksa sadece öyle işte! midir?


O halde sizkimsiniz ki irşey yapabileceğinizi düşünmektesinizdir, kendinizi belkide öylece ırakıp, herşeyi her şekilde, gerektiği yerde gerektiği şekilde tam hakkı ile olmak demek değilmidir?


Birşeyleri yok ayarak baş kaldırarak yeni ir olumlama içine girmekteseniz o halde siz sahtekardan daha fazlası değilsiniz. Olacaksanız tam hakkı ile sahtekar olun ya da arenayı boş bırakın o halde. Kime mi? ne bileyim ben kime:)


Kendi çılgınlığınızı, çılgınlığınız ile yok etmekte ısrarcı iseniz, o halde ısrarcı olmayı o anda birde tutup yok etmeye çalışmayın. Herşey tam hali ile tam hakkı ile gördüğünüz derecede güçlü ve gördüğünüz derece yok sayılmakta. Tüm bildiklerinizi unutmak sadece sizi yeni bir deliliğe sürüklemezmi:)


Amanın yandım anam anam. Tokatı yedim ağzım kırıldı. Oda ne kırık ağız bana başka bir olumlama sağladı. Belkide sizlerin kelimeleri ile, bir savaşçı ne kadar erki olduğuna bakmaz, son hamlesi onun erkine değil, hamlenin kendisine bakmaktadır.


Unutup yazılmış ölçülmüş yazıları, şartlanmaları v.sleri. Burda herkes kitaplardan aldığı kelimeler, süslü hayaller ile amaç edinmekte. amaç mı oda ne ? kelimeden fazlası veya daha azı değilmiş meğerse...


Bu cümle öbekleri yeni şartlanma olarak alan almaktadır, iç boşaltımı olarak alan almaktadır. kurtarma çabası olarak gören kişi görmektedir. Belkide sadece kendi kendize konuştuğunuzu var sayımıdır ? İyide neden dinlemiyorsun daha ne yapsın kelime olarak söylemiş sana, demekki en iyi yaptığın şey okumak ki yazı olarak belirmekte olan hal. iz sürmeyi bırakta git karnını doyur hayatta kalmak dediğin halin süregelirliliğini tatmak istemekte isen. Be soytarı.