1

Konu: Zihni meşgul etme

Zihni eğitmek gerçek büyücülerin kaçamağıdır. Zihinlerini kasten çözümlemeler ve akıl yürütmelerle meşgul ederek algının engelllenmemiş diğer alanlarını keşfetmek için serbest kalırlar.Bir başka deyişle, mantıklı yanımız akademik uğraşların biçimciliği ile meşgulken, büyücülerin çift olarak adlandırdıkları erk ile dolu olan yanımız ya da mantık dışı yanımız büyücülüğün görevlerini yerine getirmekle uğraşır. Bu şekilde şüpheci ve çözümlemeci zihin, mantık dışı düzeyde olanlara burnunu sokmaz, hatta burada olanları fark edemez.